Onderzoek gemeenten: kwetsbaren belangrijker dan klimaat

Onderzoek gemeenten kwetsbaren belangrijker dan klimaat

Uit onderzoek van GemeentenNL onder meer dan 300 gemeentefunctionarissen blijkt dat zij kwetsbare bewoners en jeugdzorg de hoogste prioriteit geven in hun beleid. Zij vinden dat belangrijker dan de ontwikkelingen op het gebied van klimaatbestendigheid en digitalisering.

onderzoek themas gemeenten

Scherpe keuzes

In het door GemeentenNL begin 2019 uitgevoerde onderzoek konden gemeentelijke managers aangeven met welk thema hun organisatie het meest bezig is. Daarbij konden zij kiezen uit 1 van de 4 antwoordmogelijkheden, zodat zij ook echt een enkele prioriteit van de organisatie moesten aangeven. Op die manier is goed inzicht te krijgen in wat werkelijk speelt bij  gemeenten. En hoe zij hun middelen en tijd besteden als het erop aankomt.

Van probleem naar kans

Dat de Jeugdzorg een belangrijk onderwerp is bleek eerder tijdens het door GemeentenNL georganiseerde congres Samen Slim in het Sociaal Domein, dat vanwege de grote belangstelling in 2020 een herhaling krijgt.

Andere onderzoeken toonden al aan dat het werk bij gemeenten toeneemt en complexer wordt door de toename van het aantal kwetsbare burgers. Die ontwikkeling wordt nu in dit onderzoek bevestigd, de gemeentelijke managers geven immers aan dat de ondersteuning van kwetsbaren na de jeugdzorg op de tweede plaats komt. Tijdens het event De Kracht van de Kwetsbare Bewoner spreken onder meer Utrechts wethouder Linda Voortman, hoogleraar Tineke Abma, bestuursvoorzitter Rein Swart en docent Monica Stoutman over deze ontwikkelingen en zij gaan in op de vraag hoe je van een probleem een kans kunt maken. 

Meer Info & Aanmelden Event

 

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →