Minder regels en meer overzichtelijkheid voor nieuwe bouwprojecten

Minder regels en meer overzichtelijkheid voor bouwprojecten

Tot op heden bestaat het omgevingsrecht uit talloze wetten en regelingen met eigen uitgangspunten, procedures en eisen. De nieuwe Omgevingswet moet daar verandering in gaan brengen, door de velen kleine regeltjes te bundelen onder één wet met vier bestuursmaatregelen. Wat betekent deze verandering concreet?

Nieuwe Omgevingswet doet bureaucratisch spinnenweb in de ban

Het belangrijkste doel van de nieuwe Omgevingswet is om voorgoed vaarwel te zeggen tegen de wirwar aan regeltjes waarmee het omgevingsrecht tot op heden gepaard gaat. Dat wil zeggen minder regelgeving vanuit het Rijk, en meer decentrale uitbesteding. Dit betekent dat er standaardnormen zullen komen voor milieuaspecten, waarbij gemeenten ruimte krijgen om vanaf te wijken. De afwegingsruimte zal op zijn beurt worden vastgelegd in het omgevingsplan, welke alle regels over fysieke leefomgeving per gemeente bevat, zoals geluidssterkte bij evenementen. Dankzij het geboden maatwerk is meer eigen initiatief van zowel gemeentes als particulieren en bedrijven straks mogelijk. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Vanwege de vele veranderingen die met de nieuwe wet gepaard zullen gaan zijn diverse gemeenten reeds begonnen met het aanpassen van beleid om de wetsverandering soepel te laten verlopen en een sterk begin te maken. Zo hield de gemeente Apeldoorn recent een bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen over manieren om aan de slag te gaan met de implementatie van de Omgevingswet. Hieruit bleken verschillende manieren van implementatie succesvol, afhangende van de ambities en gehanteerde invoeringsstrategie. De gemeente de Bilt heeft een nog sterkere focus gericht op de wet. Zij gaat uit van de gemeente als dienstverlener die werkt voor de klant – burgers, ondernemers en initiatiefnemers. “Onze aanpak sluit aan bij het werken in de geest van de Omgevingswet,” aldus John Kragting, coördinator projecten bij gemeente de Bilt. “Je werkt vanuit vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid en initiatief van buiten wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.” Gemeenten hebben nog even de tijd om een passende manier te vinden hoe om te gaan met het nieuwe beleid. De Nationale Omgevingswet treedt in 2019 in werking.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →