GemeentenNL lid Bunnik onderzoekt realisatie flex-woningen

In de gemeente Bunnik is een (groeiend) tekort aan woningen om te voorzien in de urgente huisvestingsvraagstukken en de lokale woningbehoefte. Als een van de mogelijke oplossingen voor de wooncrisis wil het college circa 100 flex-woningen in de gemeente realiseren. Met deze tijdelijke woningen kunnen op korte termijn verschillende doelgroepen worden gehuisvest. Hierbij wordt ingezet op een gemengd woonmilieu en het college wil tenminste 50% van de flex-woningen toewijzen aan lokaal woningzoekenden. 

Tijdelijke oplossingen nodig voor de wooncrisis

Op landelijk niveau is er een wooncrisis en dat is ook duidelijk merkbaar in de gemeente Bunnik. De woningmarkt is vooral moeilijk toegankelijk voor mensen met een lager of midden inkomen. Met name voor starters, alleenstaanden, ouderen en bijzondere doelgroepen zijn en komen er op korte termijn onvoldoende woningen beschikbaar. In de gemeente zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de realisatie van een grote locatie (Kersenweide) laat nog enkele jaren op zich wachten. Om in de tussenliggende periode een substantiële bijdrage te leveren aan het woonprobleem en voor doelgroepen woningen beschikbaar te krijgen, wil het college circa 100 flex-woningen realiseren.

Flex-woningen

Flex-woningen zijn kleine zelfstandige en betaalbare woningen met eigen voorzieningen, zoals een keuken en badkamer. Deze woningen zijn in een kortere tijd te bouwen dan reguliere nieuwbouwwoningen. Daarnaast gaat het om tijdelijke woningen, die voor maximaal 10 tot 20 jaar worden gebouwd. Na verloop van tijd kunnen ze op een andere locatie in de gemeente worden hergebruikt. Doelstelling is dat de bewoners in de loop van de tijd kunnen doorstromen naar een reguliere woning.

Uitgangspunt is dat de circa 100 flex-woningen worden gerealiseerd op gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Het onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden op één of twee locaties in Odijk. Hiermee kan op korte termijn woonruimte worden gerealiseerd voor verschillende doelgroepen.

Tenminste 50% voor lokaal woningzoekenden

Veel mensen in de gemeente Bunnik zitten dringend om woonruimte verlegen, zoals starters, alleenstaanden, urgenten en spoedzoekers (bijv. vanwege scheiding). Daarnaast heeft de gemeente een aantal opgaven (taakstellingen) om mensen te huisvesten, zoals statushouders, Oekraïense vluchtelingen en mensen uit de opvang. Met deze flex-woningen wil het college tijdelijke huisvesting realiseren voor de verschillende doelgroepen. Er wordt ingezet op een gemengd woonmilieu, want de gemeente Bunnik is een inclusieve samenleving. Hierbij wil het college tenminste 50% toewijzen aan lokaal woningzoekenden.

Projectgroep aan de slag

Het college heeft opdracht gegeven aan een projectgroep om de realisatie van de flex-woningen te onderzoeken. De verdere uitwerking gebeurt in samenwerking met en inbreng van externe partners, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, de provincie en omliggende gemeenten. De inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij het vinden van een oplossing voor dit urgente huisvestingsvraagstuk. Hier wil het college samen met de gemeenteraad en de inwoners invulling aan geven.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →