Gemeenten in West-Overijssel verduurzamen helft elektriciteitsverbruik

Gemeenten in West-Overijssel verduurzamen helft elektriciteitsverbruik

(Foto: Bart Jaspers Faijer, wethouder gemeente Ommen en duovoorzitter van de RES-regio West-Overijssel)

“Dat we de komende tien jaar samen aan de slag gaan om de helft van ons elektraverbruik te verduurzamen staat vast. Hoe we dat gaan doen, hoe de verdeling precies zal zijn tussen zon en wind en waar de zonneparken en windmolens zullen komen staat nog niet vast. Dat gaan we samen met de gemeenteraden, de lokale steden, dorpen, wijken en buurten het komend jaar verder uitwerken.” Aan het woord is Marcel Blind, wethouder van de gemeente Olst-Wijhe en duovoorzitter van de RES-regio West-Overijssel.

Regionale Energiestrategie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 landelijk in totaal 35 TWh (terawattuur) aan elektriciteit op land opgewekt wordt uit zon en wind. De grote windparken op zee tellen hierin niet mee. Nederland is verdeeld in 30 regio’s. Elke regio maakt een regionale energiestrategie (RES) waarin ze vastlegt welk deel ze van de 35 TWh voor haar rekening neemt en hoe ze dat gaat doen. De RES-regio West-Overijssel bestaat uit elf gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), provincie Overijssel, vier waterschappen (Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel) en drie netbeheerders (Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer). De regio werkt samen met vertegenwoordigers van inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Eerste stap

“Elke lange reis begint met de eerste stap’, zegt Bart Jaspers Faijer, wethouder in de gemeente Ommen en ook duovoorzitter van de RES-regio West-Overijssel. ‘En die stap hebben we nu gezet met deze concept-RES. Tegelijkertijd begonnen we niet met lege handen: er zijn al windmolens en zonneparken in West-Overijssel. We hebben daarnaast de ambities en plannen van de 11 gemeenten samengebracht en vandaaruit verder gewerkt. We hebben de concept-RES van onderaf opgebouwd: de lokale steden, dorpen, buurten en wijken staan voorop. De regionale samenwerking sluit daarop aan en ondersteunt en versterkt het lokale proces.”

“Binnen de gemeente Dalfsen’, geeft wethouder André Schuurman aan, ‘hebben we nauwe banden met de duurzame dorpen. Samen zorgen we voor binding en overleg met de omgeving. Voor nu ligt er een concept-bod waar we over in gesprek gaan met de raad en onze inwoners voordat er definitieve keuzes worden gemaakt.”

Economische kansen

West-Overijssel kijkt ook naar de economische kansen die de energietransitie biedt. Bovendien onderzoekt de regio of die transitie verbonden kan worden aan andere vraagstukken die opgelost moeten worden, zoals het vergroten van de biodiversiteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. De concept-RES draagt dan ook de titel Naar een opgewekt West-Overijssel. De strategie gaat uit van in totaal 1,6 TWh aan zonne- en windenergie in 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens. West-Overijssel streeft daarbij naar minimaal 50% lokaal eigendom, zodat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de bouw van de zonneparken en windmolens. De volledige tekst van de concept-RES van West-Overijssel is te vinden op haar website.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →