Duurzame energie met minder schulden is mogelijk in Rotterdam

Jouw drie uitdagingen voor een succesvolle energietransitie

Nederland scoort relatief goed op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Samen met alle leden onderzoeken we hoe wij aandeel nemen in de nieuwe economie van ontwikkelingsdoelen, wat wij met elkaar verstaan onder de aangenomen duurzame doelen en tot welke mooie initiatieven dit al heeft geleid. Onder meer op het gebied van energie. Daarover stellen we een aantal vragen aan Lianne Mack en Sven Ringelberg die werkzaam zijn als adviseurs duurzaamheid bij GemeentenNL-lid Rotterdam.

Wat verstaan jullie onder betaalbare en duurzame energie?
Mack: “Bij het realiseren van onze duurzame ambities is het essentieel dat we Rotterdammers niet opzadelen met lasten die ze niet kunnen dragen. De kosten moeten altijd opwegen tegen de baten. Dit geldt ook voor de inspanningen die we vragen van de bewoners zelf om Rotterdam duurzamer te maken. We maken samen met hen de stappen die haalbaar zijn. We moeten energiearmoede voorkomen en het draagvlak behouden door betrouwbare partners voor Rotterdammers te zijn. De invulling van onze principes betaalbaar, betrouwbaar en veilig kan per project of beleidsdocument verschillen omdat de focus per project of beleidsdocument ergens anders op ligt.”

Op welke manier dragen jullie als organisatie bij aan dit doel voor Nederland?
Ringelberg: “Rotterdam is als stad samen met de haven en industrie verantwoordelijk voor meer dan twintig procent van de landelijke CO2 uitstoot. Om de duurzame doelen te bereiken zijn er overkoepelende afspraken gemaakt in het Raadsakkoord Energietransitie en het Rotterdams Klimaatakkoord. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam met het Energietransitiebudget en het Energietransitiefonds ook de middelen en instrumenten in stelling gebracht om de korte termijn doelen te behalen.”

Kun je een initiatief of praktijkvoorbeeld geven?
Mack: “Een van die wijken waar wordt geleerd om een bestaande wijk van het aardgas af te halen is Bospolder-Tussendijken. Hier is onlangs het project Sociaal Incasseren gestart in samenwerking met Eneco en de woningcorporatie Havensteder. Doel van dit initiatief is om schulden te voorkomen door vroeger op te merken dat iemand problemen heeft. Er wordt meegedacht over oplossingen om uit de schulden te komen of schulden te voorkomen. Duurzame energie en een comfortabel huis moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Als mensen dat niet kunnen betalen, moeten we ervoor zorgen dat ze hierdoor geen schulden krijgen of uit huis gezet worden.”

Wat was jullie aanleiding om te starten met dit initiatief?
Mack: “In iedere gebiedsaanpak worden, waar mogelijk, slimme koppelingen gemaakt zoals het aanpakken van armoede, het voorkomen van schulden en het versterken van de lokale economie. Op deze manier komt de verduurzamingsopgave een stuk dichterbij het leven en de ervaringen van Rotterdammers.”

Wat is ervoor nodig om dit initiatief op te zetten?
Mack: “Voor dit initiatief is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin is afgesproken hoe er de komende jaren door de gemeente en andere samenwerkingspartijen wordt samengewerkt.”

Wat heeft het opgeleverd of verwachten jullie dat het op gaat leveren?
Mack: “De verwachting is dat het initiatief de volgende resultaten gaat opleveren:

  1. Er zijn straks minder mensen die schulden hebben bij Eneco of Havensteder.
  2. In dit project werken veel verschillende soorten partijen samen. Ook willen we contact met bewoners, om beter te snappen wat we samen kunnen doen aan schulden. Daarom is het belangrijk tijd te stoppen in de relatie. Zodat er iedereen zich vrij voelt om met elkaar te praten in een veilige omgeving.
  3. De mensen over wie dit gaat, worden meer betrokken. Zo zorgen we dat mensen zich verantwoordelijk gaat voelen voor hun wijk. En daardoor meer eigenaarschap voelen. Daardoor kunnen ze hopelijk ook makkelijker van schulden afkomen of deze voorkomen.
  4. We zijn open over voor- en nadelen van verschillende maatregelen.
  5. Samen zoeken we hoe talent ingezet kan worden. Daarom zijn er straks meer mensen die een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen. En zo werken we samen aan wijkontwikkeling. Dit kan helpen schulden te voorkomen.

Wie zijn erbij betrokken?
Mack: “Het initiatief wordt uitgevoerd door Havensteder, Eneco, gemeente Rotterdam, Armoedeplatform Delfshaven, Perspektief, het Taalbedrijf en Huis van de toekomst.”

Waar is er voor jullie nog werk aan de winkel?
Ringelberg: “Om de energietransitie inclusief te maken en grote groepen Rotterdammers met een kleinere beurs mee te krijgen hebben we meer van dit soort initiatieven nodig. We werken er hard aan om de energietransitie voor iedereen betaalbaar te houden.

Welke tips geef je anderen graag mee?
Ringelberg: “Bekijk het vanuit de behoefte en de beleefwereld van de bewoner. Gebruik de huidige structuren van de gemeente om mensen zo sneller mee te krijgen.”

Dit interview verschijnt tevens in het e-book 17 Duurzame Ontwikkelingsinitiatieven dat alle leden van GemeentenNL in het najaar van 2021 gratis ontvangen.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →