Benchmark: gemeenten willen 52% meer vastgoed verkopen

Benchmark gemeenten willen 52% meer vastgoed verkopen.jpg

Het aantal panden dat bij gemeenten op de verkooplijst staat is het afgelopen jaar fors toegenomen. Gemeenten geven aan 13,3% van de panden in eigen bezit te willen verkopen. In 2018 was dit aandeel 8,7%. Deze stijging van ruim 50% blijkt uit onderzoek bij 23 grote gemeenten die samen ongeveer 30% van het gemeentelijke vastgoedbezit vertegenwoordigen.

Professioneel vastgoedbeleid

Het zijn met name de panden die niet ingezet worden voor één van de gemeentelijke beleidsvelden die worden verkocht. Van dit deel van de gemeentelijk portefeuille staat 30% op de verkooplijst. In 2018 was dit aandeel nog 15%. De stijging van de panden op de verkooplijst kent meerdere verklaringen. Zo verkopen gemeenten overtollig vastgoed om opbrengsten te genereren voor andere gemeentelijke doelen. De belangrijkste verklaring is de verdergaande professionalisering van het vastgoedbeleid. Gemeenten zijn zich steeds beter bewust van de rol die vastgoed heeft in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Ingrid Janssen (TIAS): “De benchmarkgemeenten maken scherpere keuzes. Gemeenten zijn op dit punt steeds beter in control.”

Verduurzaming niet inzichtelijk

Voor het derde jaar houdt de benchmark ook de energieprestaties van de gemeentelijke panden bij. Ondanks dat veel gemeenten volop bezig zijn met verduurzaming, zijn de inspanningen nog niet in de cijfers van de benchmark zichtbaar. Van 58% van de panden is het energielabel niet bekend.. Analyse van het energieverbruik is daarom zeker zo belangrijk bij het maken van keuzes bij de verduurzaming. Sander de Clerck (Republiq): “Ook zonder energielabel kennen veel gemeenten de grote energieverbruikers. Deze pakken zij als eerste aan. Deze maatregelen zien we op termijn terug in een verbeterd energielabel.”

Benchmark

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed, een samenwerking van TIAS School for Business & Society en Republiq, toont zowel de strategische keuzes in de vastgoedportefeuille als de prestaties zoals huuropbrengsten, onderhoudskosten en leegstand. Het geeft inzicht in de vastgoedprestaties van 23 grote gemeenten, verspreid door het land. De panden die zijn onderzocht representeren ongeveer een derde van het Nederlands gemeentelijk vastgoed en worden gebruikt door ruim 3,7 miljoen Nederlanders.

Over Republiq

Republiq is een adviesbureau dat zich richt op vastgoedvraagstukken in het publieke domein. Wij willen zoveel mogelijk organisaties helpen hun financieel en maatschappelijk rendement op vastgoed te verbeteren. Dit doen wij door het leveren van innovatieve, vaak data-gedreven, oplossingen.

Bekijk alle berichten van Republiq →