Word ook bijvriendelijke gemeente

De helft van de bijna 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen, is bedreigd. Bijen zijn nog steeds belangrijk voor ons voedsel. Maar liefst 80 procent van de eetbare gewassen is afhankelijk van bijen voor de bestuiving. Een gemeente kan veel doen om te zorgen dat de wilde bijen het nog beter doen. Geef ze woonruimte; zorg voor werk en eten en zorg voor voorzieningen. Ze hebben maar weinig nodig om zich thuis te voelen!

Nederland zoemt

Nederland Zoemt is een project van Landschappen NLNaturalisIVN en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Zij erkennen bijvriendelijke gemeenten op basis van een aantal criteria.

Gemeente Boxmeer is onlangs officieel erkend als bijvriendelijke gemeente. Wethouder Jeu Verstraaten: “Als gemeente doen we er alles aan zodat bijen zich hier thuis voelen, dus we zijn dan ook heel blij met deze erkenning. En we willen als gemeente natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Gelukkig beseffen we weer meer en meer dat bloeiende bermen langs snelwegen of landerijen niet alleen mooi zijn om naar te kijken, maar ook een onmisbare schakel vormen in het leven van veel insecten en dus ook voor bijen. Het is dan ook een goede ontwikkeling dat gemeenten steeds meer overstappen op ecologisch beheer van openbaar groen.”

Bijvriendelijke gemeente

Bijvriendelijke gemeente word je niet zomaar. Hier volgen enkele voorbeelden waarom bijen graag in gemeente Boxmeer vertoeven.

Natuurterreinen
De laatste jaren heeft gemeente Boxmeer verschillende natuurterreinen aangelegd. Deze worden ecologisch beheerd, waarbij er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van begrazing. Een goed voorbeeld daarvan is de ecozone in de Maasbroekse Blokken waar schapen grazen. Hiermee wordt niet alleen verbossing voorkomen. Op deze manier verschraalt ook de ondergrond, waardoor kruiden bloeien waar bijen van houden. Een bijkomend voordeel is dat begrazing in tegenstelling tot maaien minder verstorend is voor de daar levende flora en fauna.

Beplanting
De laatste jaren zijn op grote schaal in de plantsoenen heesters vervangen door vaste planten met bloemen.

Beheer
De bermen in de gemeente Boxmeer worden in het voorjaar alleen de eerste meter gesnoeid. Circa 30% van de bermen worden gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor verschralen de bermen waardoor kruidachtige soorten meer kans krijgen. De gemeente werkt in het beheer samen met verschillende partners. Zo beheert ANV Groen Boxmeer enkele bouwkavels op Sterckwijck waarbij ze de randen van de percelen jaarlijks inzaaien met bloemrijke mengsels.

Word bijvriendelijke gemeente

Wat doet jouw gemeente al voor deze zoemende inwoners? Vul het formulier in en geef bij de verschillende onderwerpen aan welke maatregelen jouw gemeente al neemt voor de wilde bijen. Als het al hard genoeg zoemt bij jullie, krijgt jouw gemeente de erkenning bijvriendelijke gemeente en prijkt jouw gemeente op de landkaart met bijvriendelijke gemeenten.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →