Lage huren in de wijk Carnisse in Rotterdam

GemeenteNL lid  Rotterdam maakt een einde aan te hoge huren in de wijk Carnisse. De gemeente voert op 1 juli in de wijk Carnisse een verhuurverbod in.  Verhuren mag dan alleen nog met vergunning op voorwaarde dat er niet een te hoge huurprijs wordt gevraagd. Deze wijk is bij uitstek toe aan regulering van de huurmarkt: de particuliere huurvoorraad is in deze wijk groot en er zijn veel misstanden. In Carnisse wonen de meeste EU-arbeidsmigranten (27% van de bevolking) die vaak worden uitgebuit. Zij worden in slechte woningen gehuisvest voor veel te hoge huurprijzen. De gemeente trekt samen met op met woningcorporatie Woonbron om de pilot tot een succes te maken.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) is van mening dat de Wet goed verhuurschap  een doorbraak is. Als gemeente zijn ze heel blij dat ze eindelijk iets in handen hebben om misstanden op de woningmarkt structureel aan te kunnen pakken. In Carnisse gaat de gemeente aan de slag met huurvergunningen om te hoge huren een halt toeroepen. Ze willen huurders beter beschermen tegen malafide verhuurders.”

Verhuurvergunning Woonruimte

De verhuurvergunning Woonruimte geeft de gemeente de mogelijkheid om in kwetsbare wijken eisen te stellen aan de wijze waarop verhuurders werken. Ook wordt een onderhoudsplan van hen geëist en moeten zij zich houden aan een maximale huurprijs. Verhuurders die te hoge huren vragen krijgen boetes die kunnen oplopen tot € 90.000. Hoe de informatieverstrekking en handhaving er praktisch uit zal komen te zien wordt uitgewerkt tijdens de pilot in de wijk Carnisse.

Samenwerking Woonbron

De gemeente werkt nauw samen met woningcorporatie Woonbron in deze pilot. Zo ondersteunt Woonbron de gemeente als hierdoor vervangende woonruimte nodig is voor zittende huurders.

Wouter Beekers (directeur Woonbron): “De huurders in deze particuliere voorraad zijn voor het overgrote deel huurders waarvoor wij als corporatie in het leven zijn geroepen. En waarvoor wij ook met volle passie ons werk doen. We werken daarom graag mee aan het aanpakken van de aanwezige misstanden in de particuliere sociale huursector zodat het belang van de huurder weer voorop komt te staan.“

Er is gekozen voor Carnisse omdat het aantal particuliere huurwoningen hier relatief hoog is. Ook vinden hier veel misstanden plaats onder kwetsbare huurders, waaronder arbeidsmigranten.

Meldpunt ongewenst gedrag

De gemeente Rotterdam stelt een meldpunt in waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen met signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Het meldpunt is een aanvulling op het al bestaande loket Goed Huren en Verhuren en het antidiscriminatie meldpunt. Het verschil met deze bestaande meldpunten is dat de gemeente nu ook tot handhaving kan overgaan.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →