Inwoners Breda: minder zorgen, meer moeite met maatregelen

Inwoners Breda minder zorgen meer moeite met maatregelen

Onlangs hield de gemeente Breda een inwonerspeiling: “Leefbaarheid en veiligheid in tijden van de coronacrisis”. Daaruit blijkt dat Bredanaren de RIVM-maatregelen nog steeds opvolgen, maar er wel meer moeite mee krijgen. Tevens blijkt dat de inwoners zich veiliger voelen in hun buurt, dat de sfeer op straat goed is en dat de zorgen rondom corona ook iets afnemen.

Meer moeite

De peiling werd half april voor de tweede keer door de gemeente Breda gehouden en is door ruim 3 duizend inwoners ingevuld. Uit de peiling blijkt dat verreweg de meeste Bredanaars (90%) de adviezen nog steeds opvolgt, ook tijdens het Paasweekend. Wel valt op dat inwoners meer moeite krijgen met de maatregelen. Waar eind maart tweederde aangaf geen moeite te hebben met de genomen maatregelen is dat half april gedaald naar minder dan de helft van de respondenten. Het meeste moeite hebben Bredanaars met de verlenging van de sluiting van de horeca.

Dat de inwoners meer moeite hebben met de sluiting van de horeca staat niet op zich. Uit een recent onderzoek van bureau Kantar blijkt dat dit een wereldwijde tendens is. In elk land geven inwoners aan het meest te snakken naar een bezoek aan de horeca.

Zorgen

Op de meeste gebieden is de groep Bredanaars die zich zorgen maakt nog steeds groter dan de groep die zich helemaal geen zorgen maakt. Maar op de meeste aspecten is dat percentage wel gedaald. Zo maakte in de vorige peiling 77% van de respondenten zich zorgen over zorg en hulp in ziekenhuizen. In de tweede peiling was dat 66%. De zorgen om voldoende voorraad bij supermarkten daalden van 32 naar 17%. Op het gebied van onderwijs maken juist meer inwoners zich zorgen.

Veiligheid en Handhaving

Inwoners voelen zich vergeleken met de peiling van eind maart minder vaak onveilig in hun buurt: één op de zeven respondenten voelt zich wel eens onveilig. Bij de eerste peiling was dit bijna één op vijf. Ook zijn ze positiever over de sfeer buiten: 81% ten opzichte van 72% bij de eerste peiling vindt de sfeer op straat goed. Bijna zes op de tien Bredanaars heeft geen mening over het optreden van de handhavers van gemeente en politie bij de overtreding van de adviezen en maatregelen. Ongeveer een kwart (23%) ervaart het optreden als voldoende.

Informatie en communicatie

Bredanaars geven verder aan dat ze met hun vragen goed terecht kunnen bij verschillende organisaties. De bereikbaarheid van de huisarts, scholen, politie, gemeente, ziekenhuis ligt rond de 90%. Uit de tweede peiling blijkt dat nu nog meer mensen goed terecht kunnen bij het ziekenhuis en de huisarts. Verder blijkt dat waar in de eerste peiling een kwart van de Bredanaars aangaf informatie te missen over hulp voor ondernemers en ZZP’ers, dat dit in de tweede peiling is afgenomen. Een zelfde ontwikkeling is zichtbaar voor informatie over algemene financiële hulp door de gemeente, zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, zorg voor jongeren en overige zorg en hulp.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →