De eerste stap naar wijkgericht werken, elke wijk een eigen gezicht

Elke wijk van Barendrecht krijgt een eigen wijkwethouder. De wethouders vervullen deze rol naast de eigen portefeuille. Het aanstellen van wijkwethouders brengt het bestuur dichterbij de burger. De burger weet namelijk zelf het beste wat er in zijn directe leefomgeving verbeterd kan worden. Door als gemeente wijkgericht te werken, kunnen de burgers meer meebeslissen over zaken die hun directe leefomgeving betrekken. Een beoogd effect is dan ook dat de burger zich meer bij de wijk betrokken voelt.

Wijkgericht werken

“Wijkgericht werken betekent dat de gemeente rekening houdt met het karakter en de specifieke behoefte van een wijk”, aldus wethouder Tanja de Jonge. “De wijkwethouder richt zich op wat in de wijk nodig is en kan in afstemming met de inhoudelijk portefeuillehouder initiatieven stimuleren. Bijvoorbeeld: investeren in een sportief initiatief, maar dan niet zonder dat de wethouder Sport hier weet van heeft.”

Kennismaken met de wijken

Werken met wijkwethouders is nieuw voor gemeente Barendrecht. Dit jaar gaan de wijkwethouders de wijken goed leren kennen. Bijvoorbeeld door aan te schuiven bij een wijkoverleg, deel te nemen aan bijeenkomsten en evenementen in de wijk of een fietstocht te maken door de wijk met wijkpartners. De keuze is afhankelijk van wat het beste bij de wijk past en waar de inwoners om vragen. Het college gaat begin 2019 de eerste ervaringen gebruiken om verdere keuzes te maken over de invulling van het wijkwethouderschap.

Hiermee zet het college van B&W de eerste stap van de uitvoering van een belangrijke afspraak uit het coalitieakkoord 2018-2022, namelijk om wijkgericht te gaan werken. Zet jouw gemeente hier ook mooie of bijzondere stappen in? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar de redactie!

Bron foto: Barendrechts Dagblad

 

 

 

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →