Boris Gooskens, Rijnconsult: ‘Vraag jongeren mee te denken over digitale dienstverlening’

Door de toegenomen digitalisering verandert de wereld om ons heen. En dat heeft ook gevolgen voor de gemeente. Voor haar dienstverlening, de processen, de mensen en voor veel meer. In de aanloop naar ons Digital Event publiceren we de komende periode een aantal interviews over de kansen en ook struikelblokken die digitalisering biedt. We vroegen de belangrijkste gemeenten, adviseurs en leveranciers naar hun mening. Deze week deelt Boris Gooskens van Rijnconsult zijn visie met jou.

Visie

Wat betekent de toegenomen digitalisering voor gemeenten in het algemeen?
Digitalisering is een driver om individuele processen anders te organiseren omdat het beter, sneller of goedkoper kan. Daarbij vraagt digitalisering om nieuwe competenties en maakt bijscholing en werving van nieuwe type medewerkers noodzakelijk. Ook biedt digitalisering enorme kansen om sneller toegang te krijgen tot informatie en sneller informatie uit te wisselen. Maar het verwachtingsniveau van burgers en bedrijven verandert mee. Vroeger zou ik begrijpen dat de afdeling toeslagen en de afdeling inkomen van de Belastingdienst niet automatisch dezelfde gegevens gebruiken als ik ze niet opgeef. Echter, nu verwacht ik dat ze die gegevens automatisch uitwisselen, idem voor uitwisseling van patiëntgegevens in de zorg. Als gemeenten niet snel genoeg mee veranderen zullen ze vaker niet aan de verwachtingen van hun klanten voldoen.

Beperkingen

Zijn er beperkingen die de digitale visie in de weg zitten? En is een volledige digitale gemeente haalbaar?

Een aantal beperkingen die de digitale visie in de weg zitten zijn:

  • De kennis van medewerkers
  • De bereidheid van organisaties om dezelfde technische standaarden en definities te hanteren om informatie-uitwisseling mogelijk te maken.
  • Het vinden van een goede balans tussen het borgen van privacy van burgers en het mogelijk maken van informatie-uitwisseling die in het belang is van de burger. Als ik voorbeelden hoor van patiënten die niet de juiste behandeling krijgen omdat artsen de gegevens niet mogen uitwisselen, dan is de toepassing van de AVG doorgeslagen. Al komt dat denk ik ook omdat de kennis van de AVG onvoldoende is.

Een volledige digitale gemeente is niet haalbaar. Uiteindelijk is een deel van het klantcontact mensenwerk.

Moet je samenwerken met andere gemeenten en partijen om optimaal te profiteren van de
mogelijkheden die digitalisering biedt?
Ik zie het eerder andersom. Ik denk dat digitalisering samenwerking veel eenvoudiger maakt. Door de mogelijkheid om digitaal informatie uit te wisselen kunnen bijvoorbeeld jeugdzorg en werk & inkomen de klant de juiste ondersteuning bieden.

Om te kunnen sturen heb je data nodig, maak je al voldoende gebruik van deze data?
Gemeenten maken nog niet voldoende gebruik van de mogelijkheden van hun eigen data en open data.

1 praktische tip

Kun je 1 praktische tip geven waar gemeenten van kunnen profiteren?
Vraag jongeren om mee te denken over de inrichting van de digitale dienstverlening. En zorg dat je twintigers in dienst hebt die over dit onderwerp kennis hebben.

 

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →