Staat de corporatiesector op zijn kop door digitalisering?

Iedere sector lijkt op z’n kop te staan door toenemende digitalisering. Maar geldt dit ook voor de corporatiesector? Is het denkbaar dat Big Data leidt tot nog meer transparantie en privacyvraagstukken? Was domotica niet een vroege vorm van het Internet of Things? En wat gaat dan de impact worden van kunstmatige intelligentie of 3D-printen? Ogenschijnlijk allemaal weinig nieuws, maar de huidige digitaliseringsgolf gaat toch zeker impact hebben voor toezichthouders van woningcorporaties.

Denkt de Raad van Commissarissen mee?

Deze impact zit niet zozeer op de rol van de toezichthouder, maar wel op het beroep dat wordt gedaan op het strategisch meedenken vanuit de Raad van Commissarissen. Door digitalisering komt een aantal kernfuncties van de corporatie in een ander en breder daglicht te staan:

  • In het productaanbod worden koppelingen van zorg en wonen steeds toegankelijker. Wettelijke ontwikkelingen zoals het scheiden van wonen en zorg, en de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten versterken dit. Zorgcentrales zijn nog maar het begin van een noodzakelijke en grote beweging.
  • In de dienstverlening biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden door via het internet te interacteren met huurders. Fysieke loketten lijken niet meer nodig te zijn, maar niet iedere huurder kan hiermee omgaan.
  • In onderhoudsprocessen kan veel preciezer worden geduid wat en wanneer onderhoud vergt door het inbouwen van slimme technologie in complexen. Dit kan overigens tot gevolg hebben dat de kosten verlagen, maar ook dat een noodzakelijke onderhoudsvoorziening die nu niet op de balans staat ineens wel inzichtelijk wordt.
  • In de maatschappelijke functie zal blijken dat corporaties (kunnen) beschikken over veel informatie over het wel en wee van bewoners. Recent heeft de gemeente Rotterdam naar aanleiding van de vondst van een dode persoon aangekondigd Big Data in te zetten om eenzaamheid te bestrijden. Privacy- en andere principiële vraagstukken komen dan snel op de agenda.

Dit gaat vragen oproepen

Deze strategische vraagstukken zijn niet alleen van invloed op de eigen strategie, maar gaan ook samenwerkingsvraagstukken oproepen. Er zijn allianties met technologiepartners en zeker ook met zorginstellingen te voorzien. Met gemeenten zou de discussie over privacy weleens op scherp komen te staan. En dan zijn er ook nog de kansen en mogelijkheden die wij nu niet kunnen of willen zien, maar die zich zeker voordoen. Uiteindelijk leidt dit alles tot de vraag of een Raad van Commissarissen of Toezicht voldoende competenties (technologie, ondernemerschap, etc.) aan boord heeft. Is het samenspel zo sterk dat over de eerdergenoemde thema’s een constructieve dialoog met de bestuurders kan plaatsvinden?

Dit artikel is een bijdrage van Bas van der Velde (CEO Rijnconsult) aan de themaweek ‘De digitale corporatie’. 

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →