Schaalbare oplossing voor schulden

Schaalbare oplossing voor schulden

De cijfers zijn bekend: er zijn in Nederland zo’n 1,4 miljoen huishoudens met problematische of risicovolle schulden. Iets minder bekend is dat er slechts 96.000 per jaar daadwerkelijk geholpen worden in schuldhulpverlening (en slechts 37.000 mensen in de WSNP). Schuldhulpverlening heeft natuurlijk zijn beperkingen en één daarvan is de beschikbare capaciteit. Afgelopen jaar hebben wij veel gesprekken mogen voeren met gemeenten, start-ups, hulpverleners en hulpbehoevenden over de schuldenproblematiek. Wat opviel is het grote, maar versplinterde aanbod aan apps, websites en andere tools voor curatieve en preventieve financiële dienstverlening (‘debt tech’).

Schuldenproblematiek als schaalbaarheidsvraagstuk

Er is behoefte om een grotere groep burgers financieel te stabiliseren en optimaliseren. Een manager budgetbeheer vertelde ons dat hij in zijn stad 3.000 mensen in budgetbeheer heeft zitten, maar verwacht dat er minimaal 30.000 mensen behoefte aan hebben. Dus dat is een factor 10! De kosten hiervoor zijn echter niet op te brengen. We moeten op zoek naar betaalbare en schaalbare oplossingen. Dit is waar technologie om de hoek komt kijken.

Versnipperd aanbod vertroebelt

We horen van verschillende gemeenten dat het aanbod van technologieën bekeken wordt maar dat de versnippering van de oplossingen het beeld vertroebelt. Hoe verhouden de technologieën zich functioneel tot elkaar? Hoe kunnen technologieën samenwerken zodat we een allesomvattende oplossing realiseren? Gemeenten lijken te worstelen met dezelfde vraagstukken en hebben vergelijkbare initiatieven lopen om tot een oplossing te komen.

Gezamenlijk probleem vraagt om gezamenlijke oplossing

Om tot een gezamenlijke oplossing op het schaalbaarheidsvraagstuk te komen is visie, durf, investeringskracht, uithoudingsvermogen en samenwerking nodig. We moeten weg van individuele, kortdurende en kleine initiatieven en pilots. Die gaan het schuldenprobleem niet oplossen. We hebben een sterk fundament nodig om tot schaalbare oplossingen te komen voor grote groepen mensen. Dat is waar Purpose aan werkt en waar wij subsidie van het Ministerie van SZW voor hebben ontvangen. Is het hier geschetste probleem herkenbaar? Wij komen graag in gesprek. Samen met ons werken aan een totaaloplossing? Wij komen graag in contact. Stuur ons bij Purpose een mailtje of bel +31 30 276 91 54.