Q&A met corporatie Woonbron en PWCo over de weg naar databedrevenheid

DATABEDREVEN het digital event

Tijdens de Week van Databedrevenheid stelden jullie als leden van GemeentenNL flink wat vragen over de verschillende presentaties. We konden al veel antwoorden geven maar nog niet alle vragen zijn beantwoord. Vandaar dat we de resterende vragen voorleggen aan de sprekers. Dit zijn de antwoorden van Woonbron en PWCo op de vragen over hun presentatie “De weg naar databedrevenheid.”

Hebben jullie in je project ook aandacht geschonken aan het verbeteren van de datakwaliteit? 
Ja, aan de voorkant hebben we hier met elkaar (Woonbron en PWCo) uitvoerig over gehad aan gezien het risico bestaat dat bij onvoldoende datakwaliteit de dashboards niet worden gebruikt. Echter ons standpunt is dat de dashboards bloot leggen waar de datakwaliteit onvoldoende is en er gericht aan het verbeteren van de data kan worden gewerkt om zo de datakwaliteit te verbeteren. Datakwaliteit verbetert dankzij BI en niet ondanks BI.

Is er veel ruis tussen de BI data specialisten en de wensen van de business?
Nee, door de driehoek goed neer te zetten bij elk BI-traject zien we dat BI-specialisten en de Business elkaar beter begrijpen. BI-speialisten wat waarom de business om bepaalde zaken vraagt en de business krijgt inzicht hoe data moet worden ontsloten.

Ik hoor vaak dat data specialisten vooral heel erg database technisch benaderen en dat business mensen lastig onder woorden kunnen brengen wat ze willen weten. dus  ik vraag en jij bouwt iets heel anders
Herkenbaar en in de “oude” situatie kwam dit ook met een bepaalde regelmaar voor. Echter door BI / data-specialisten dichterbij de business te positioneren is er mee wederzijds begrip en ook inzicht in de behoefte van de business. Door de aanpak zie je dat BI-specialisten een ontwikkeling doormaken die meer klantgericht is en die uit gaat van de behoefte van de business i.p.v. een technische insteek. De business ontwikkelt zich in beter helder maken van hun behoefte. Ons doel is dat de driehoek in staat is om dit proces zelf goed, efficiënt en effectief te doorlopen maar zover zijn we nog niet. Daar helpt PWCo ons erg bij.

Heeft Woonbron aparte functionarissen voor de validatie van de data?
Ja, dat zijn nu de data- / bi-specialisten samen met de businesscontrollers. Met name de rol van businesscontrollers is in de driehoek ‘business-I&A-control’ essentieel voor de validatie

Hebben jullie een apart dashboard specifiek voor datakwaliteit of een datakwaliteitsmodule?
Dat wordt nu gemaakt. We hebben echte proces-KPI;s benoemd en datakwaliteits-KPI’s. Deze worden in separate dashboards gepresenteerd en dagelijks gemonitoord.Deze KPI’s dragen namelijk bij aan het resultaat van de kengetallen.

Waarom sprints van 6 tot 8 weken? meestal wordt max 4 geadviseerd
Dat is afhankelijk van de volwassenheid van de (BI-)organisatie. Wij nemen de tijd aan de voorkant om nut, noodzaak en de behoefte die daar uitvoortkomt goed te identificeren. Soms is het voor de business niet duidelijk wat concreet hun behoefte is en welk probleem er moet worden opgelost.

Zijn er in de organisatie ook een soort datastewards die toezien op de datakwaliteit? Zodat de persoon die verantwoordelijk is voor het databeheer wordt aangesproken als er iets niet goed gaat
Nog niet, onze volgende stap is om de datagovernance voor onze organisatie te gaan inrichten waar de positie van datastewards zeker in wordt opgenomen.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →