Innovatie bij gemeenten: Van elkaar leren

De wereld om ons heen verandert. Iedereen moet zich aanpassen. Ook gemeenten moeten innoveren zodat hun dienstverlening en beleid beter aansluiten op de huidige tijd en veranderingen in de toekomst. Op welke manier invulling aan innovatie wordt gegeven, verschilt per gemeente. Van medewerker burgerzaken tot Chief Technology Officer, iedereen heeft met innovatie te maken en ondervindt uitdagingen op de route naar vernieuwing.

Omgaan met innovatie

Om inzicht te geven in hoe verschillende gemeenten innoveren en om van elkaar te leren, zijn Xander Smit en Merel Jamin van Station10* steekproefsgewijs langsgegaan bij veertien medewerkers op allerlei niveaus van gemeenten door heel Nederland.

De komende weken geven we in de zevendelige reeks artikelen getiteld Innovatie bij gemeenten inzicht over de verschillende visies op innovatie die leven bij gemeenten en hoe zij burgers betrekken in dit proces. Overeenkomsten en verschillen tussen steden zullen aan bod komen, om zo een inzicht te geven in hoe Nederlandse gemeenten omgaan met innovatie. En om ervan te leren.

Overzicht serie artikelen

In dit eerste artikel geven we een kort overzicht van de zes belangrijkste punten die naar boven zijn gekomen. In de rest van de serie verdiepen we elk punt.

 1. Inclusiviteit
  Gemeenten geven aan dat het van groot belang is dat zij hun plicht om iedereen te dienen kunnen uitvoeren. Dit kan nog wel eens op gespannen voet staan met innovatie. Met digitale vernieuwing loop je altijd het risico dat je burgers uitsluit.
 2. De balans tussen innoveren vanuit de behoefte van burgers en vanuit technologie
  Grofweg zijn er twee perspectieven die gemeenten kiezen: technologisch gedreven innovatie en behoefte gedreven innovatie. Sommigen maken een duidelijke keuze, anderen zoeken de balans.
 3. Belang van samenwerken met externe partijen
  Vernieuwing doe je altijd samen met de maatschappij, en daarin spelen meerdere partijen een rol. Samenwerking wordt door alle gemeenten gezien als belangrijk onderdeel van het innovatieproces, maar ook als complex.
 4. Verantwoord datagebruik
  Veel gemeenten willen data gebruiken en zien dit als kans. Gelijktijdig blijkt het een bedreiging omdat je rekening moet houden met de AVG en verantwoord datagebruik. Een lastige tweestrijd.
 5. Uitdagingen
  Welke specifieke uitdagingen kenmerken innoveren bij gemeenten? Waar lopen ze tegenaan? Middelen, het inbouwen van flexibiliteit en voldoende grip houden, vormen de rode draad in de gesprekken die we gevoerd hebben.
 6. Belangrijkste thema’s
  In dit artikel komen de thema’s aan bod waar de gemeenten zich in 2019 op gaan richten. Een tipje van de sluier: mobiliteit, digitalisering, energietransitie, privacy en digitale infrastructuur zijn belangrijk.

Volgende week trappen we af met het eerste onderwerp: inclusiviteit. Hoe gaan de geïnterviewde gemeenten daarmee om op de verschillende niveaus?

Station 10

De artikelen zijn geschreven door Xander Smit met hulp van Merel Jamin en Jordi Maijenburg (adviseurs van Station10). Xander is Senior Adviseur Station10 en leider van de Unit Publiek Domein. Bijna 20 jaar werkt hij mee aan de digitale revolutie. Ervaring vanuit bedrijven, maatschappelijke organisaties, startups en een eigen bureau. We danken de volgende medewerkers voor hun medewerking aan deze reeks:

Ger Baron
Chief Technology Officer
Gemeente Amsterdam

Henk van den Broek
Regiodirecteur en voorzitter
Respectievelijk zorgverlener Pluryn en Rondom Wijchen

Albert Engels
Procesmanager Bouw
Gemeente Rotterdam

Marijn Fraanje
Chief Information Officer
Gemeente Den Haag

Wilbert Hoondert
Strategisch Adviseur
Gemeente Delft

Joost de Koning
Senior Adviseur Economische Zaken
Gemeente Hilversum

Esther de Leeuw
Directeur Dienstverlening
Gemeente Amsterdam

John Nederstigt
Wethouder Duurzaamheid, Jeugd, Onderwijs, Volksgezondheid, Economie en Deregulering
Gemeente Haarlemmermeer

René Pauw
Beleidsmedewerker Smart City
Gemeente Hilversum

Daan Quaars
Wethouder Bouwen en Wonen, Evenementen en Sport
Gemeente Breda

Stijn Steenbakkers
Wethouder Economie, Brainport, Innovatie, Onderwijs en Sport
Gemeente Eindhoven

Miranda Thijssen
Strategisch Adviseur Sociaal Domein
Gemeente Wijchen

Gerard Velders
Senior Medewerker Burgerzaken
Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Theo Veltman
Rainmaker Innovation & Programmamanager Innovation
Gemeente Amsterdam

Over Station10

Station10 helpt organisaties veranderen. Van start – een strategie met slimme keuzes – tot finish – een succesvolle invoering in de organisatie leidend tot de eerste concrete resultaten. Station10 zorgt tijdens het gehele proces voor innovatief, resultaatgericht en verantwoord digitaliseren in het publiek domein. Onafhankelijk. Met kennis van productontwikkeling en digitalisering.

Bekijk alle berichten van Station10 →