Highlights onderzoeksrapport “Wonen, Werken en Digitaliseren in de gemeente”

De gemeente heeft in de Nederlandse samenleving een steeds belangrijker rol als spil en regievoerder. Een van haar belangrijkste dossiers is het zorgen voor voldoende woningen, daarvoor moet zij anders werken en meer digitaliseren. Het gaat de goede kant op, maar er schuilen risico’s in al te grote verwachtingen van gemeente en de beschikbare capaciteit van medewerkers.

Wonen

Voor gemeenten ligt de prioriteit bij het zorgen voor voldoende woningen. Om dit te realiseren is een op de drie voorstander van een flexring met woningen rondom de gemeente. Van het recht hebben op een thuis, hetgeen meer is dan een woning, is de overgrote meerderheid overtuigd. De realisatie daarvan vereist betere interne en externe samenwerking.

Werken

Het behoud van medewerkers zou prioriteit moeten krijgen om de toename van taken aan te kunnen. Toch zien we een stijgend verzuim en een aanzienlijke groep die de oorspronkelijke ambities niet kan realiseren. Dit is een groot risico voor de continuïteit.

Digitaliseren

Nieuwe digitale mogelijkheden zijn volop in gebruik. Daarbij is het gebruik van algoritmes voor de interactie met inwoners populair. Tegelijk zien medewerkers de toenemende gevaren voor de kwaliteit van beslissingen, privacy-issues en de vereiste transparantie.

Toekomst

Het wonen zal in de komende 10 jaar duurzamer en kleiner worden. Ook het werk zal flink veranderen, met werken vanuit huis als belangrijkste verandering. Het belang van goed kunnen samenwerken is daarmee belangrijker dan ooit.

Onderzoek

Alle leden van GemeentenNL hebben het onderzoek inmiddels ontvangen. Is dit niet het geval neem dan contact met ons op.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →