De 3 succesfactoren voor gemeentelijke digitale platforms

De 3 succesfactoren voor gemeentelijke digitale platforms

Een tijdje geleden las ik een interessant artikel over het op grote schaal uitblijven van bezoekers bij digitale platforms. Bij diverse gemeenten zijn experimenten met digitale burgerparticipatie mislukt, zo blijkt. Toch vreemd, gezien alle ontwikkelingen die om ons heen gebeuren: we hebben het allemaal steeds drukker en maken meer gebruik van digitale hulpmiddelen. Je zou dus denken dat een digitaal platform de interactie tussen lokale overheid en de samenleving (= de participatie) zou moeten kunnen bevorderen. In dit artikel ga ik vanuit mijn ervaringen dieper in op de factoren achter het succes van een digitaal participatieplatform.

Goede eigentijdse dienstverlening

In mijn optiek zijn invloed geven aan bewoners op hun eigen leefomgeving , transparantie en het daadwerkelijk openstaan voor samenwerken met bewoners en andere stakeholders heel belangrijk. Het zijn voorwaarden voor een goede, eigentijdse dienstverlening vanuit de lokale overheid. Ik denk dat we er niet omheen kunnen dat dit de toekomst is. Het moet inwoners gemakkelijker gemaakt worden om invloed te kunnen uitoefenen dan via die traditionele bewonersavond.

Tegelijkertijd denk ik dat de lokale overheid hierin meer moet betekenen voor haar inwoners. En hen de gelegenheid moet bieden om die invloed uit te kunnen oefenen. Een digitaal platform is daarvoor in mijn optiek een geschikt middel, omdat het altijd bereikbaar is, gemakkelijk is om deel te nemen (laagdrempelig) en het de transparantie vergroot.

Een nadrukkelijke rol voor de (lokale) overheid om in een digitaal platform te faciliteren is belangrijk, omdat dit structuur en betrouwbaarheid biedt. Het ophangen van een platform aan een groepje bewoners is kwetsbaar omdat de borging van het platform dan volledig afhankelijk is van de beschikbaarheid van die bewoners (tijd en energie).

Inventariseren van behoeften

Mijn ervaring is dat het bij digitale participatie allereerst gaat om een goede inventarisatie van wat nodig is. Waar is nou precies behoefte aan? Wat wil je bereiken met het platform? Waar is men naar op zoek, wat zou men willen veranderen?  Op basis van een dergelijke inventarisatie kies je voor een digitaal platform, waarvan de kenmerken aansluiten bij deze vragen. Het is onverstandig om dit andersom te doen.

Voorwaarden voor succes

Bij het inzetten van een digitaal platform zijn er drie voorwaarden voor succes:

1. Aandacht voor implementatie

Zorg voor een goede borging en draagvlak binnen de organisatie, zodat je collega’s weten hoe het platform werkt en zij er ook mee wil werken. Maak indien nodig werkafspraken met of tussen verschillende afdelingen.

2. Aandacht voor communicatie

Breng het platform onder de aandacht en wijs stakeholders op de mogelijkheden. Dit zorgt voor heldere verwachtingen. Doe dit zowel naar buiten (bewoners, ondernemers, etc.) maar ook binnen de organisatie (andere afdelingen).

3. Koppeling naar offline

Het face-to-face contact met bewoners en initiatiefnemers blijft belangrijk. Een digitaal platform moet hiervan niet ten koste gaan. Wel is een digitaal platform een uitstekende plek om ‘offline’ en ‘online’ samen te laten komen en om de verbinding te leggen. Bovendien bevordert het de transparantie als alles op één plek inzichtelijk is.

In balans

Geen van deze voorwaarden is belangrijker dan de andere, ze dienen in balans te zijn. Zomaar een platform lanceren zonder aandacht voor je eigen organisatie of zonder aandacht voor bekendheid bij de burgers maakt dat de slaagkans klein is. Toch gebeurt het nog regelmatig, zo blijkt.

 

Over Rick Fleur

Rick Fleur is adviseur bij PLANTERRA, het adviesbureau voor de openbare ruimte. Hij is betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van digitale participatietools bij diverse gemeenten in Nederland.

Bekijk alle berichten van Rick Fleur →