Data, wat moet u ermee?

De opkomst van het Internet of Things (IoT) en de enorme hoeveelheden data die daarbij vrijkomt, bieden nieuwe mogelijkheden voor de kerntaken en bedrijfsvoering van woningcorporaties. Door de inzet van ‘slimme’, digitale technologie waardoor gebouwen, apparaten en mensen continu met elkaar in verbinding staan, zal de komende jaren steeds meer data beschikbaar komen. Data over onderwerpen als energiezuinigheid, gezondheid, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Dit biedt burgers de mogelijkheid om slimmer te leven in de stad, bedrijven kunnen hiervan profiteren door slimmer te ondernemen en de gemeente kan slimmer te besturen. Deze data zullen leiden tot het ontstaan van Quantified Communities. In Hudson Yards bijvoorbeeld, wordt alles en iedereen continu gemonitord, gemeten en geanalyseerd om woon- , werk- en reisbeleving te vergroten voor een maximale leefbaarheid.

Minder extreme voorbeelden dichterbij huis zijn te vinden bij de gemeenten Amsterdam, Assen en Rotterdam, waar met diverse sensoren wordt geëxperimenteerd om de leefbaarheid te vergroten.

Experimenteren met data

Zo voeren de Big Data-analisten van KPMG bij een corporatie een experiment uit. We kijken of de informatie die afkomstig is vanuit de primaire processen, vanuit het vastgoed en vanuit de omgeving benut kan worden om voorspellingen te gaan doen: kan uit bepaalde datapatronen worden afgeleid waar zich wanneer, welke problemen voor gaan doen? Bijvoorbeeld wanneer een bepaald defect optreedt aan een voorziening en klachten gaat geven. En is dat dan te vermijden?

Beter de woonbehoefte inschatten

Nieuwe technologie en data bieden ook mogelijkheden voor het maken van betere inschattingen voor de woonbehoeften van personen. Door de toenemende vergrijzing is in 2021 een geschat tekort van 373.000 woningen, waarin mensen naast wonen ook zorg kunnen ontvangen. Maar wat is hun werkelijke woonvraag en woonbehoefte?

Het combineren van data van corporaties, gemeenten, welzijninstellingen en zorgaanbieders maakt het mogelijk dat voorspellingen kunnen worden gedaan over de toekomstige woon- en zorgbehoeften. Zo kan er ruim van tevoren op een mogelijk tekort worden ingespeeld. Ook op dat gebied start binnenkort een experiment door de Big Data-analisten van KPMG met een aantal partijen die deze analyse willen laten uitvoeren.

Dit artikel is een bijdrage van Erik van den Brom en Johan van Hoof (KPMG) aan de themaweek ‘De digitale corporatie’. Zij zijn werkzaam als consultant bij KPMG Advisory N.V. en hebben de nodige kennis en ervaring in de advisering aan woningcorporaties.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →