Maatschappelijke Commissie

Eindrapport Werkgroep De Kracht van Kwetsbaarheid

Een thuis voor iedereen in 2030 is het doel van GemeentenNL. En dat is haalbaar als we ook goede oplossingen bieden voor het toenemend aantal mensen in een kwetsbare situatie. Er moet iets veranderen, maar wat? De Maatschappelijke Commissie denkt na over nieuwe oplossingen en zet die om in concrete acties.

Waarom

Gemeenten, woningcorporaties, gemeenten en zorg staan onder druk door de toename van het aantal kwetsbaren en doordat de complexiteit rondom kwetsbaren in het werk toeneemt. Dit leidt tot stress en uitval van medewerkers waardoor het probleem alleen maar groter wordt. In een onderzoeksrapport uit 2021 is GemeentenNL aanbevolen om het probleem tot een nationale opgave te maken. Maar is dat niet een te grote opdracht? Laten we gewoon beginnen met wat we allemaal wel kunnen doen.

Opdracht Commissie

Juist door mensen te helpen die dat zelf niet kunnen dragen we bij aan een betere en fatsoenlijke samenleving. Dat begint met een dak boven je hoofd, maar dan zijn we er nog niet. We moeten nadenken hoe we van het toenemend aantal kwetsbaren niet een probleem maar een kans maken.

Verantwoordelijkheid en taken

 1. Onderzoek doen naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen rondom kwetsbaren in relatie tot “een thuis voor iedereen in 2030”
 2. Oplossingen voor de toenemende problematiek bedenken, faciliteren en realiseren
 3. Het informeren van leden via onder meer bijeenkomsten, interviews en publicaties over actuele onderwerpen
 4. Indien nodig instellen van subcommissies op deelgebieden
 5. Ervoor zorgen dat adviezen van de commissie op praktisch, bestuurlijk en politiek niveau terechtkomen en gebruikt worden

Samenstelling

De commissie is multidisciplinair samengesteld met GemeentenNL-leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. De commissie bestaat uit:

 1. Eric Edens (voorzitter), programmamanager Almere en eigenaar Alter Edens
 2. Fadime Örgu, vml Tweede Kamerlid, FO consultancy
 3. Henk Oostland, voorzitter huurdersplatform MEVM Assen
 4. Madeleine Hamburg, manager wonen Haarlem
 5. Jacques Steegemans, kwaliteitsmedewerker leefbaarheid Nijmegen
 6. Gerrit Teunis, consultant Zwolle
 7. Bahreddine Belhaj, eigenaar bureau Solon, vml raadslid Lelystad
 8. Kim Roetert, manager communicatie en public affairs GGD GHOR Nederland
 9. Christopher Baan, programmamanager co-creatie en sociale innovatie Woonin Utrecht
 10. Simon Ruijs, operationeel directeur Hagemans
 11. Sandra Frenaij, manager GemeentenNL

Werkwijze

De Maatschappelijke Commissie komt elke 2 maanden bij elkaar en heeft tussentijds contact. De tijdsbesteding is maximaal 2 à 4 uur per maand. De reguliere vergadering vindt online of offline plaats, afhankelijk van de situatie en voorkeur van de leden.

Financieel en vergoeding

De Maatschappelijke Commissie heeft een eigen budget om zaken zelfstandig te realiseren. Elk lid ontvangt een aanwezigheidsvergoeding voor de werkzaamheden. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van faciliteiten, bekendheid en netwerk van GemeentenNL. En zij krijgen natuurlijk professionele ondersteuning vanuit ons kantoor.

Suggesties of meedoen?

Heb je suggesties voor de commissie, wil je belangrijke nieuwe trends of ontwikkelingen delen of heb je interesse om mee te werken aan de doelstellingen van de Commissie en ben je lid van GemeentenNL? Stuur ons dan graag een e-mail. Je ontvangt binnen een week onze reactie.