Parkeertarieven verhogen om leefbaarheid gemeente te verbeteren?

Om de stad leefbaar en toegankelijk te houden, werkt het college van B en W Amsterdam aan een breed pakket van maatregelen. Een daarvan betreft het autoluw maken van de binnenstad. Het college stelt in dat kader een verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers voor. Het is voor het eerst sinds 2009 dat deze tarieven in Amsterdam worden gewijzigd. Wie in Amsterdam wil parkeren, gaat daar vanaf april 2019 meer voor betalen. In het centrum kost een uur parkeren straks 7,50 euro (nu 5 euro). De extra opbrengsten investeert de gemeente in maatregelen die ten goede komen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad.

Openbare ruimte

Amsterdam groeit en bloeit en is ongekend populair bij bewoners, bedrijven en bezoekers. De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. Er is behoefte aan meer ruimte voor groen en plekken om te spelen. Die ruimte maken we door het ruimtebeslag van vooral het gemotoriseerde verkeer in de stad te verkleinen. Nog steeds maken veel mensen gebruik van de auto om Amsterdam te bezoeken. Om de stad leefbaar en toegankelijk te houden is het echter nodig dat Amsterdammers en bezoekers van de stad vaker kiezen voor andere vormen van mobiliteit.

‘Niet iedereen zal er blij mee zijn’

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer): ”Dit zijn flinke tariefverhogingen en daar zal niet iedereen blij mee zijn. Maar het is noodzakelijk om de stad leefbaar en bereikbaar te houden en om te zorgen voor meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. De extra parkeergelden gebruiken we om te investeren in mobiliteit en om de kwaliteit van de infrastructuur en de openbare ruimte in de stad te verbeteren.’’

Gebiedsgerichte aanpak

De auto legt nog altijd een groot beslag op de beschikbare ruimte in de stad. Dit geldt vooral in de gebieden die niet voor de auto zijn gemaakt zoals de historische binnenstad en 19e-eeuwse wijken. Smalle grachten en kades hebben nu nog te lijden onder veel verkeer. Het college stelt dan ook voor om juist in die gebieden de parkeertarieven voor bezoekers flink te verhogen. De verschillen in de straattarieven tussen aan elkaar grenzende gebieden blijven klein om een waterbedeffect (verschuivende parkeerdruk) te voorkomen.

Alternatieven voor de auto

De gemeente wil bewoners en bezoekers stimuleren om op een andere manier binnen en naar de stad te reizen. Veel bewoners laten hun auto al staan of maken bewust de keuze geen auto aan te schaffen. Bezoekers van de stad weten de P+R terreinen aan de rand van de stad steeds beter te vinden om daar goedkoop te parkeren en over te stappen op het openbaar vervoer. Om bewoners en bezoekers aan te zetten om de auto vaker te laten staan, wordt er de komende jaren daarnaast nog eens € 400 miljoen geïnvesteerd in nieuwe trams, metro’s, zero emissiebussen en ov-infrastructuur.

Verruiming bezoekersregeling

Amsterdammers die bezoekers ontvangen die met de auto komen, willen we tegemoetkomen door de bezoekersregeling te verruimen naar 40 uur per maand. Dit geldt voor de stadsdelen waar nu nog maximaal 10 of 30 uur korting geldt. Door deze verruiming kunnen bewoners hun bezoek meer uren per maand met 50% korting laten parkeren

Het voorstel voor de verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers maakt onderdeel uit van de Verordening Parkeerbelastingen 2019 die op 22 november 2018 wordt besproken in de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid. In het derde kwartaal 2019 komt het college van B en W met een serie samenhangende voorstellen om de stad nog verder autoluw te maken.

Wat vind jij?

Hoe denk jij over deze nieuwe maatregel van gemeente Amsterdam? En wat doet jouw gemeente om de kwaliteit van de leefbaarheid in de stad te waarborgen? Laat het vooral weten in een mail aan de redactie.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →