Onderzoek: gemeenten nog niet voorbereid op digitale ontwikkelingen

Onderzoek gemeenten nog niet voorbereid op digitale ontwikkelingen

In totaal 70% van de gemeenten verwacht op korte termijn grote veranderingen in de eigen organisatie als gevolg van verdergaande digitalisering. De ruime meerderheid van de medewerkers (86%) zegt daar zelf voldoende kennis over te hebben; tegelijkertijd twijfelt 54% aan de expertise van de eigen collega’s. Ook twijfelen zij aan het slagen van de samenwerking met andere gemeenten en met burgers om de digitale transformatie te laten slagen. Dit blijkt uit exclusief onderzoek van GemeentenNL onder 314 directeuren, managers en medewerkers bij gemeenten.

Anders organiseren, meer digitaliseren

Dat versnelde digitalisering hard nodig is komt mede door de decentralisaties sinds 2015. Daardoor zijn meer taken en onvoldoende financiële middelen vanuit het Rijk aan de lokale overheden overgedragen. Tevens zijn daar nieuwe eisen op het gebied van klimaat, jeugdzorg, werk en inkomen aan toegevoegd. Het gevolg is dat gemeenten zaken anders moeten organiseren en meer willen digitaliseren. Uit het onderzoek van GemeentenNL blijkt dat zij de noodzaak erkennen, maar de vereiste kennis ontberen. Dit laatste wijten medewerkers vooral aan anderen zoals de eigen collega’s.

Jeugdzorg prioriteit

De jeugdzorg leidt op dit moment tot jaarlijkse tekorten van naar schatting 490 miljoen euro bij gemeenten. Vanuit VNG is gedreigd om, vanwege deze tekorten, de gehele jeugdzorg terug te geven aan het Rijk. In het verlengde hiervan geeft in het onderzoek van GemeentenNL 30% aan dat digitalisering van de jeugdzorg de allerhoogste prioriteit heeft. Dit wordt direct gevolgd door het beter ondersteunen van kwetsbare groepen (26%). Opvallend is dat slechts een minderheid van 45% daarbij ook een rol ziet weggelegd voor de burgers die het betreft.

Zorg over samenwerking

In totaal 94% van de medewerkers is van mening dat de juiste digitale vaardigheden nodig zijn om het eigen werk goed te kunnen doen. Daarbij is 86% van mening over voldoende digitale kennis te beschikken. Bovendien geeft 83% aan dat de werkgever voldoende doet om de digitale skills verder te ontwikkelen. Dat 72% van mening is dat gemeenten te weinig samenwerken om in grote digitale ontwikkelingen mee te gaan is zorgwekkend, gezien de grote opgaven waar zij de komende jaren voor staan.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →