Meer dan duizend deelnemers onderzoek Wonen, Werken en Digitaliseren

Onderzoek Wonen, Werken en Digitaliseren

In totaal doen 1.124 respondenten mee aan het onderzoek Wonen, Werken en Digitaliseren dat in mei 2023 door GemeentenNL is gehouden. Van die respondenten werken er 1.103 bij een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten. De overige 21 respondenten werken in opdracht van of samen met gemeenten bijvoorbeeld bij een bedrijf of bij de landelijke of regionale overheid.

Betrouwbaarheid

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn er op 31 december 2022 in totaal 179.380 medewerkers in dienst bij 342 gemeenten. Om onder deze medewerkers een representatieve steekproef te houden met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een maximale foutenmarge van 3% is een aantal van 1.061 respondenten nodig. Aangezien wij 1.124 respondenten hebben is onze steekproef zeer representatief voor alle medewerkers bij gemeenten.

Onderscheid tussen gemeenten

In dit onderzoek is bewust een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote gemeenten waarbij de grenzen op 50 duizend respectievelijk 100 duizend inwoners liggen. Ook is een goede verdeling tussen verschillende functies en functieniveaus gemaakt.

De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar voor alle leden van GemeentenNL

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →