Betere ontslagbescherming voor ambtenaren na de normalisering

Betere ontslagbescherming voor ambtenaren ná de normalisering

Een onderzoek van Berenschot zou uitwijzen dat een grote groep ambtenaren vreest na de normalisering minder ontslagbescherming te hebben. Wat mij betreft onterecht. Met de normalisering naar het civiele arbeidsrecht wordt het semi-gesloten ontslagsysteem van het ambtenarenrecht verruild voor het gesloten ontslagsysteem van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Meer ontslagbescherming dus.

Voldragen ontslaggrond

Met de Wwz is het nu geldende ontslagstelsel ingevoerd in het civielrecht. Om nu tot een succesvolle opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst te kunnen komen moet een van de ontslaggronden geheel voldragen te zijn. Een cocktail van een beetje van meerdere ontslaggronden is nog steeds niet mogelijk. De civiele wet geeft acht redelijke gronden voor ontslag. De gronden worden streng getoetst door de kantonrechter of het UWV.

Ontslag wordt moeilijker

Deze civiele preventieve ontslagtoets geldt na de normalisering ook voor ambtenaren. Daarmee wordt het ontslaan van ambtenaren niet gemakkelijker dan in het huidige ambtenarenrecht. Nee, het wordt juist moeilijker. De ontslagbescherming van de ambtenaar verbetert alleen maar, aangezien het huidige ontslagstelsel in het ambtenarenrecht minder gesloten is. De ambtenaar boekt ten aanzien van het ontslag vooruitgang met de normalisering.

Verplaatsing toetsen

Oók de vrees om na de normalisering gemakkelijker verplaatst te worden binnen de organisatie, is in de meeste gevallen onterecht. Het huidige ambtenarenrecht stelt de meeste ambtenaren aan in openbare dienst. Zodra het dienstbelang daarom vraagt, kan de standplaats van de ambtenaar worden gewijzigd. Na de normalisering is voor zo’n verplaatsing in vrijwel álle gevallen een eenzijdig wijzigingsbevoegdheid van de werkgever nodig, plus een zwaarwegend belang. De toets van het civiele arbeidsrecht of met de medewerker mag worden geschoven is daarmee doorgaans zwaarder dan onder het huidige ambtenarenrecht. Ook hiervoor geldt dat de ambtenaar er ten aanzien van de wijziging van zijn standplaats niet op achteruit gaat met de normalisering.

Over Vincent Stavleu

Vincent is advocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat te Leiden

Bekijk alle berichten van Vincent Stavleu →