Sociaal domein

Door de decentralisatie van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn de taken van
gemeenten in het sociaal domein fors uitgebreid en complexer geworden. De
decentralisaties vragen om een flinke cultuurverandering: een transformatie. Bij zowel
overheden en zorgorganisaties als bij de mensen die de zorg nodig hebben en mensen die
mantelzorg geven. Dat vergt een andere manier van denken en handelen. Deze
transformatie is in gang gezet, maar veel beoogde (financiële) resultaten zijn nog niet
zichtbaar. Kom naar de events en trainingen van GemeentenNL en laat je inspireren en
informeren, zodat jouw organisatie ook die omslag kan maken.