Werkgroepen

werkgroepen GemeentenNL

Handen uit de mouwen

In een werkgroep werk je gezamenlijk aan een oplossing voor een probleem waar de hele sector tegenaan loopt. Want samen bereiken we veel meer dan alleen. Het probleem sluit naadloos aan bij het jaarprogramma voor leden en is verbonden aan één of meer van de volgende thema’s: Digitaal, Ruimte of Sociaal Domein.

Over de werkgroepen

GemeentenNL kent meerdere werkgroepen. Elke werkgroep ontwikkelt binnen 1 jaar een nieuwe methode, techniek of aanpak voor gemeenten om het belangrijkste probleem op te lossen. Het doel van de werkgroep kan per groep verschillen.

Aanpak

We bespreken met elkaar de achtergronden, de problematiek, de gevolgen en de oplossingsrichtingen. De werkgroep komt gedurende het  jaar ieder kwartaal één keer bijeen, telkens bij één van de werkgroepleden in-huis. Via de mediakanalen van GemeentenNL wordt verslag gedaan over de voortgang van de werkgroep, zodat ook de hele sector betrokken raakt en de werkgroep van input kan voorzien. De werkgroepen zijn een initiatief van GemeentenNL, om naast kennisdeling en netwerken ook gezamenlijk aan de slag te gaan. “Met elkaar maken wij het werken bij de lokale overheid nóg beter”.

Samenstelling werkgroep

Een GemeentenNL werkgroep bestaat uit 12 tot 18 deelnemers en staat onder leiding van een deskundige voorzitter. De samenstelling van de werkgroep is multidisciplinair. We combineren kennis vanuit verschillende disciplines zoals wetenschap, advies, bestuur en advocatuur om grootse doelen te bereiken.

Achtergrond – de gemeente van de toekomst

GemeentenNL onderscheidt verschillende toekomstscenario’s voor gemeenten. Elk scenario moet bijdragen aan de gemeente van de toekomst, een gemeente die wendbaar en flexibel meegroeit met wat nodig is voor haar burgers. Welke invalshoek de gemeente kiest, hangt af van de wensen en ontwikkelingen in de omgeving en de ambities en mogelijkheden van de gemeente zelf. De werkgroepen van GemeentenNL sluiten aan bij de toekomstscenario’s.