Alle grondprijzen van Nederlandse gemeenten verzameld in één tool

Bij het bepalen van grondprijzen binnen gemeenten worden vaak vergelijkingen gemaakt met buurgemeenten. Niet alle grondprijzen van gemeenten zijn openbaar te vinden. Om die reden hebben veel gemeenten behoefte aan een tool waarin de grondprijzen van buurgemeenten te vinden zijn en waarmee vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Op verzoek van veel van haar gemeentelijke klanten is Metafoor Vastgoed en Software eind vorig jaar gestart met een landelijk onderzoek naar actuele grondprijzen in Nederlandse gemeenten. Gisteren is de tool met daarin de tot nu toe verzamelde data gelanceerd.

GrondprijzenkaartOnline

De data die wordt verzameld tijdens het onderzoek van Metafoor, zal worden samengebracht in een online tool. Binnen deze tool heeft de gebruiker snel en eenvoudig inzicht in alle actuele prijzen per gemeente. Omdat de gegevens via een landkaart worden gepresenteerd, kan de gebruiker eenvoudig vergelijkingen met buurgemeenten uitvoeren. De prijzen zullen jaarlijks worden geactualiseerd, zodat de tool altijd een realistisch beeld geeft.

Verkoop- en verhuurprijzen van snippergroen

De eerste enquête die binnen dit onderzoek naar gemeenten is verstuurd was toegespitst op de verkoop- en verhuurprijzen van snippergroen. In deze vragenlijst kwamen vragen aan bod over de prijzen van snippergroen per m2, maar ook over prijsdifferentiatie, minimale transactiewaarde, taxaties, snippergroenbeleid en de grondprijzenbrief.

Ruim een kwart van alle Nederlandse gemeenten heeft al meegewerkt aan de eerste fase van het grondprijzenonderzoek. Het voordeel voor gemeenten die meewerken aan het onderzoek is dat zij naast gratis toegang tot de tool, ook het rapport met gedetailleerde resultaten ontvangen. Het onderzoek zal worden aangevuld met openbare informatie van gemeenten die niet meewerken, zodat de dekking minimaal 50% zal zijn.

Heeft uw gemeente nog niet meegewerkt aan het onderzoek en wilt u dit alsnog doen? Klik dan hier om de enquête alsnog in te vullen.

Prijzen zendmasten, ligplaatsen, woningbouw en grondprijzen

In een later stadium worden ook andere onderwerpen in het onderzoek opgenomen, zoals de prijzen voor zendmasten, ligplaatsen, woonwagens, woningbouw, etc. In samenwerking met Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling wordt daarnaast informatie toegevoegd die gemeenten kunnen helpen bij het bepalen van hun grondprijzen. Deze data zal beschikbaar zijn voor gronden gericht op woningbouw, kantoren, winkels en bedrijventerreinen.

Over Metafoor

Metafoor Vastgoed en Software en Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling richten zich op het adviseren van overheden, corporaties en private partijen op het gebied van vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling en op het werven, selecteren en detacheren van professionals. Metafoor Vastgoed en Software is een betrouwbare en ambitieuze partner die met slimme producten, detachering, adviezen en vastgoedsoftware overheidsorganisaties in heel Nederland ontzorgt bij al haar vraagstukken op het gebied van vastgoed en grondzaken. Metafoor Vastgoed en Software is voorloper wat betreft snippergroenprojecten en heeft verschillende softwaretools ontwikkeld die overheden in Nederland ondersteuning bieden bij het vastgoedbeheer. Voor meer informatie kijkt u op www.metafoorvastgoed.nl.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling richt zich op financiële, juridische en procesmatige thema’s rondom gebiedsontwikkeling. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling beschikt over veel kennis en data met betrekking tot grondexploitaties, grondprijsbeleid en gebiedsontwikkeling. Vier maal per jaar presenteert zij deze kennis in het Kwartaalbericht Grondexploitaties en in december in de vooruitblikkende Outlook Grondexploitaties. Hier wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kosten- en opbrengstenkengetallen en andere parameters van gebiedsontwikkeling. Voor meer informatie kijkt u op www.metafoorro.nl.

About Redactie GemeeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

View all posts by Redactie GemeeentenNL →