Training Privacy in de praktijk

Toelichting en achtergrond

De wetgeving rondom informatieveiligheid en privacy is volop in beweging. In een snel digitaliserende samenleving nemen de risico’s toe, met name voor overheidsorganisaties. Dit vraagt niet alleen om bewustwording, maar ook om een omslag in denken en gedrag. Of het nu gaat over persoonsgegevens, kopietjes van het paspoort of de beveiliging van de systemen via welke informatie wordt verwerkt: de dagelijkse hoeveelheid informatie die een gemiddelde organisatie verwerkt is enorm. Soms is men zich bewust van de relevante privacyaspecten, maar soms ook niet. Toch kunnen de consequenties fors zijn. Actuele kennis over de relevante privacywetgeving is dan ook voor iedere organisatie essentieel.

Wat je leert

Deze training biedt je concrete handvatten van wat er (wettelijk) van jou wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy. Maar ook wat haalbaar is, want de bedrijfsprocessen moeten natuurlijk gewoon doorgaan.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze training is er veel aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante Nederlandse en Europese regelgeving en de implementatie daarvan binnen de eigen organisatie. Verder is er aandacht voor toezicht, actuele ontwikkelingen en krijg je praktische handvatten aangereikt waarmee je beter in staat bent de regels in je eigen praktijk toe te passen, zonder dat het doorslaat naar een onwerkbare situatie.

Programma

TIJD ONDERWERP
Ontvangst en welkom
De algemene uitgangspunten van de privacywetgeving
Leren werken binnen de kaders van de AVG en andere relevante wetgeving
Beheren van persoonsgegevens in je organisatie, meldplicht datalekken
Implementatie: bewustwording en vertalen naar concreet gedrag en acties
Verankering in het informatiebeleid
Waar zitten de risico's?
Privacy by design
Tips en praktijkcases
Afsluiting en conclusies

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij privacy en gegevensuitwisseling, zowel binnen als buiten de overheid.

Prijs

€ 425,- exclusief BTW
✔ Inbegrepen in lidmaatschap

Locatie

Utrecht

Datum

Donderdag 20 juni 2019
Donderdag 19 september 2019

Meld je aan

* verplicht veld