Training Aanpak woonoverlast

Aanpak woonoverlast

Toelichting en achtergrond

Overlast ervaart iedereen anders. De een houdt van dancemuziek en de ander van klassieke muziek, maar wel allebei zo hard mogelijk. De een ziet een leuke hond en de ander alleen de uitwerpselen. Overlast is voor iedereen anders en is deels ook afhankelijk van gewenning en tolerantie. Maar aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen. Voor de leefbaarheid in de wijk en van de bewoners is het van belang zo snel en zo vroeg mogelijk in te grijpen. De aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners.


Prijs

€595,- exclusief BTW
✔ Inbegrepen in lidmaatschap

Locatie

Oudlaen, Oudlaan 4 te Utrecht
Onze trainingslocatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer en auto.

Datum

17 september 2020


Wat je leert

Na deze training weet je welke rol de gemeente, woningcorporatie, politie en buurtbewoners hebben in de gezamenlijke aanpak van woonoverlast. Je kent de rol van anderen en leert hoe je je samenwerkingspartners kunt aanspreken op hun rol in de gezamenlijke aanpak. Je kunt zelf een stappenplan aanpak woonoverlast maken. En je weet hoe je met de bewoners moet communiceren, hoe je aan verwachtingsmanagement kunt doen en welke juridische stappen je kunt nemen.


Waarom deelnemen?

Als gemeente heb je een belangrijke rol in de gezamenlijke aanpak van woonoverlast. De eerste melding vindt vaak plaats bij de corporatie, echter is de gemeente eindverantwoordelijk. Daarom leer je in deze training hoe je een stappenplan maakt om de woonoverlast aan te pakken, wat de maatregelen en juridische instrumenten en wat de verplichtingen van de bewoner zijn. Ook leer je hoe je een dossier moet opbouwen. Tenslotte leer je hoe je het netwerk van de samenwerkingspartners bij woonoverlast kunt aanspreken op hun rol.


Programma

TIJD ONDERWERP
09.00 Ontvangst en welkom
Definitie woonoverlast

Wie is de overlastgever?

Netwerk woonoverlast, wie heeft welke rol?

De rol van de gemeente

Wet- en regelgeving
(Wet Aanpak Woonoverlast)

Maatregelen en mogelijkheden
(buurtbemiddeling, mediation en de skaeve huse)

Stappenplan aanpak woonoverlast

Dossieropbouw

Verwachtingsmanagement

Tips en praktijkcases
16.30 Afsluiting en conclusies

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van volkshuisvesting, leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij gemeenten, woningcorporaties en sociale wijkteams.


Meld je aan

Ben jij of is jouw organisatie lid van GemeentenNL? Dan kun je gratis deelnemen. Nog geen lid? In dat geval betaal je voor eenmalige toegang.

Inschrijfformulier