Event De kracht van de kwetsbare burger

maatschappelijk event de kracht van de kwetsbare bewoner

De kwetsbare burger is geen probleem, maar een kans

Jouw werk neemt toe en wordt complexer omdat er steeds meer kwetsbare burgers zijn. Om te voorkomen dat dit probleem groter wordt, moet je het van een andere kant bekijken. Want kwetsbare burgers zijn een kans om jouw werkdruk te verlagen en buurten beter te maken. Bezoek dit event en leer van anderen hoe je dit aanpakt.

Draai het om

Door het probleem van kwetsbare burgers om te draaien levert het jou voordelen op. Dan kost het je minder tijd, wordt de sociale samenhang groter en jouw werk wordt leuker. Denk bijvoorbeeld aan de rol die de kwetsbare burger kan spelen in het creëren van een prettige leefomgeving. Of werk samen met burgers om de veiligheid in de buurt te verbeteren. De praktijk toont aan dit dit voor iedereen haalbaar is als je maar de juiste stappen zet.

Wees erbij, maak van dit probleem een kans


Datum

Donderdag 3 oktober 2019

Deelnemers

Maximaal 140 personen
i.s.m. CorporatieNL

Locatie

Theater Gooiland, Luitgardeweg 10, Hilversum.
De locatie is zowel per openbaar vervoer als eigen auto goed bereikbaar.

Prijs

€425,- exclusief BTW
✔ Inbegrepen in lidmaatschap


Wat je kunt verwachten

Dit event biedt jou de handreikingen en beste voorbeelden uit de praktijk. Je zult zelf ervaren hoe je gebruik kunt maken van de kracht van kwetsbaarheid. Andere organisaties vertellen hoe zij dit hebben aangepakt en wat het heeft opgeleverd. En jij krijgt concrete aanpakken en tips voor jouw situatie.

Ontdek de voorbeelden om zelf mee aan de slag te gaan


Jouw event

Werk je op het gebied van wonen, maatschappelijke ontwikkelingen, het sociale domein, vastgoed, leefbaarheid, veiligheid, zorg, toezicht of handhaving? Dan is dit event belangrijk voor jou. Je komt collega’s uit het hele land tegen met de volgende functies:

  • managers, teamleiders en hoofden sociaal domein, wonen, burgerzaken, klantenservice
  • beleidsadviseurs van gemeenten, publieke uitvoeringsorganisaties, woningcorporaties en zorg
  • bestuurders, directie en toezichthouders
  • coördinatoren, adviseurs, programmamanagers
  • wetenschappers, adviseurs en marktpartijen met kennis van het thema

Als lid van GemeentenNL bezoek je dit event gratis. Je bent als lid ook welkom bij alle andere events en trainingen. Geef bij je aanmelding door of je al lid bent.


Programma en sprekers

(voorlopig)

TIJD ONDERWERP
09.30Inloop en ontvangst met koffie en thee
10.00 Opening en welkom door dagvoorzitter – Fadime Örgü, The Midfield
10.10INLEIDING EN ACTUALITEIT: DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP
HET GEBIED VAN KWETSBAARHEID EN PARTICIPATIE – Linda Voortman,
wethouder gemeente Utrecht
10.40KWETSBAARHEID VROEG EN LAAGDREMPELIG ONDERSTEUNEN
IN EIGEN BUURT – Monica Stouten-Hanekamp, docent Social Work bij
hogeschool Viaa
‘Een veilige haven, met kwetsbaarheid meetellen en mee kunnen doen in
laagdrempelige buurtprojecten.’
11.10 UIT DE PRAKTIJK: ‘DE STRAAT IS DE MAAT’ – Rein Swart, voorzitter Raad van
Bestuur Accolade
11.50Afronding plenair ochtendprogramma en introductie interactieve sessies
12.00 Lunchpauze op het Innovatieplein
13.00Interactieve sessies ronde 1 – Kies uit diverse thema’s
14.00Interactieve sessies ronde 2 – Kies uit diverse thema’s
14.45Koffie- en theepauze
15.15KEYNOTE: PARTICIPATIE VRAAGT MOED – Tineke Abma, hoogleraar
Participatie & Diversiteit bij het VU medisch centrum
16.00PANELDISCUSSIE – met alle plenaire sprekers uit de ochtend en de middag.
Stellingen en discussie met het panel en de zaal.
16.45Samenvatting en afsluiting door dagvoorzitter
17.00Netwerkborrel op het Innovatieplein

Interactieve sessies – kies uit 6 thema’s

Na de lunchpauze kun je deelnemen aan twee interactieve sessies. Maak op de dag van het event je keuze uit de volgende thema’s:

Categorie wonen
1. Samenwerking tussen gemeente, corporatie en zorg is de sleutel tot succes. Hoe pak je dit aan?
2. Gemengd Wonen: samen ‘goede buren’ zijn

Categorie veiligheid
3. Hoe kun je ervoor zorgen dat bewoners zich veiliger voelen in de buurt?
4. Hoe krijg je een veilige toegang tot wooncomplexen?

Verschillende sprekers geven jou de belangrijkste handvatten mee die je kunt gebruiken in je eigen praktijk. In deze sessies ligt de focus op het uitwisselen van ervaringen en het verkrijgen van inzicht in een thema of nieuwe ontwikkeling. Hier kun je ook al je ‘hoe’-vragen stellen aan de kennis- en innovatiepartners. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers per sessie.

Heb jij de kennis in huis om een van deze sessies te verzorgen? Sluit je dan aan als expert


Ook deelnemen? Meld je aan!

Met elkaar maken wij het werken bij de lokale overheid nog beter. Hulp nodig bij het aanmelden? Mail naar klantsupport@publicnl.nl

Ga naar het inschrijfformulier


Partners

GemeentenNL heeft een aantal toonaangevende kennis- en inspiratiepartners gevraagd aan het event mee te werken. Zij zijn benaderd om hun expertise ter beschikking te stellen tijdens een van de interactieve kennissessies en in een eigen stand innovatieve oplossingen te tonen. Je kunt ook bij ze terecht voor praktische tips, actuele vraagstukken of advies.