Event: Kwetsbaren uit de crisis

Kwetsbaren uit de crisis

De coronacrisis zet de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk. De al groeiende problematiek wordt door deze crisis extra versneld. Als we nu niets doen dan lopen meer mensen kans om op forse achterstand te komen en kun jij als professional de druk straks niet meer aan. Neem online deel aan dit hybride event en leer van anderen hoe zij deze crisis aanpakken.

Grote veranderingen

De huidige crisis heeft een grote impact op onze samenleving, op de kwetsbaren en jouw werk als professional. Het heeft impact nu en in de toekomst. Dat geldt voor mensen die maatschappelijk al op achterstand staan, maar ook voor mensen die vanwege de economische crisis in de problemen komen. Banen staan op de tocht, in gezinnen en relaties lopen emoties hoog op, er is meer huiselijk geweld, ouderen komen in een groter isolement en meer mensen raken maatschappelijk achterop.

De bestaande scheidslijnen van de regievoering en de manier van werken in het werkveld zijn nu scherper zichtbaar. Het maakt ons duidelijk waar we voorbereid zijn en waar nog onvoldoende. Het toont ons waar het werk uiterst complex is geworden, te complex om de nieuwe stroom kwetsbaren op te vangen. Waar en hoe zal jouw werk veranderen?

Deze crisis toont ook kracht waar we op kunnen voortbouwen. Door corona is de solidariteit in de samenleving gegroeid en is er meer bereidheid om elkaar te helpen. Het laat ons inzien dat er meer veerkracht en bereidheid is om elkaar te helpen. Hoe kunnen we deze groeiende kracht en onderlinge samenhang in de samenleving zó inzetten dat ook de meest kwetsbaren hier steun aan ontlenen?


Datum

12 oktober 2021

Deelnemers

Maximaal 150 personen

Locatie (online)

Het is een hybride event, dat we online streamen vanuit de studio in Nieuwspoort te Den Haag. Meld je aan voor online deelname.

Prijs

€600,- exclusief BTW
(gratis voor leden)


Wat je kunt verwachten

Dit event is er om jou als professional en jouw organisatie voor te bereiden op nu en de toekomst. Je inzicht te geven in de impact van de huidige crisis op jouw werk, welke toename van kwetsbaren jij kunt verwachten en hoe jouw werk verandert. Ervaren professionals brengen je in de juiste positie om de grote gevolgen op te vangen en desastreuze klappen te voorkomen. We bieden jou de tools om voorbereid te zijn op de veranderende samenleving en we geven de handvatten om nieuwe groepen kwetsbaren optimaal te helpen.


Na afloop van dit event…

 • handel je preventief en bestrijd je geen symptomen meer
 • heb je vertrouwen in de toekomst en weet je wat komen gaat
 • heb jij inzicht in de impact van deze crisis op kwetsbaren, jouw werk en het sociale werkveld
 • ben je voorbereid op de toenemende druk in jouw werk
 • ken je de wijze lessen van deze huidige crisis
 • weet je hoe je kwetsbaren kunt helpen en ondersteunen

Ochtendprogramma – De Visie

TIJDONDERWERP
10.00OPENING EN WELKOM
Dagvoorzitter Fadime Örgü geeft een toelichting op programma, techniek, vragen en deelt haar visie op het thema
10.15ONTWIKKELINGEN: BESCHERM EN ONDERSTEUN KWETSBAREN BETER door Prof. dr. Jochen O. Mierau, Hoogleraar Economie vd Volksgezondheid (RUG-FEB) en Wetenschappelijk Directeur (Aletta Jacobs School of Public Health)
Het werk met kwetsbaren is juist nu crucialer dan ooit te voren. Ontdek in deze bijdrage van Prof. Mierau welke belangrijke factoren van grote impact zijn op de meest kwetsbaren in onze samenleving. En krijg inzicht in hoe je als professional kwetsbare groepen nu en in de toekomst beter kunt beschermen en ondersteunen.
10.45UIT DE PRAKTIJK – DICHTER TOT ELKAAR KOMEN door Marieke Kolsteeg, directeur – bestuurder bij Waterweg Wonen
Hoe help en ondersteun je de meest kwetsbaren in de samenleving in en buiten crisistijd? In deze bijdrage neemt Marieke Kolsteeg ons mee naar de harde praktijk en realiteit rondom kwetsbaren. Zij laat ons aan de hand van een voorbeeld in Vlaardingen zien waar samenwerking een ware uitdaging is, welke gevolgen deze manier van werken heeft voor kwetsbare bewoners en hoe zij vervolgens als woningcorporatie buiten de lijnen durven en moeten kleuren om de meest kwetsbaren uit crisissituaties te helpen. 
11.15KEY-NOTE SPREKER: HOE KOMEN WE UIT DEZE CRISIS? door Ramsey Nasr – denker, dichter, acteur en regisseur
De pandemie legt een hoop bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze maatschappij aangetast. Het maakt ons allemaal kwetsbaar. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Ramsey Nasr stap voor stap de coronacrisis en onze westerse manier van leven en werken. Tegenover de grote chaos van deze tijd plaatst Nasr een urgent maar hoopvol geluid hoe we uit deze crisis komen als maatschappij. Welke lessen kunnen we daar vervolgens uit leren voor onze toekomst?
12.00DE PANELDISCUSSIE – VAN CRISIS NAAR STEUN met Karin Verdooren, Directeur-Bestuurder (De Key), Anneke Sipkens, Directeur (ANBO), Alexandra Bartelds, Directeur (Divosa)
Discussieer mee met de panel experts over de lessen van de huidige crisis die bepalend zijn voor onze huidige en toekomstige manier van werken. En hoe we dit alles zó inzetten dat ook de meest kwetsbaren hier daadwerkelijk steun aan ontlenen? Dagvoorzitter Fadime legt jou en de panel experts prikkelende stellingen en vragen voor.
12:45LUNCHPAUZE
We zijn even weg, maar niet helemaal. Sprekers, deskundigen blijven aanwezig en kunnen je vragen beantwoorden. Ook kun je zelf contact zoeken met de andere deelnemers.

Middagprogramma – De Praktijk

TIJDONDERWERP
13:30WELKOM EN UITLEG door Fadime Örgü
13.45WORKSHOPS – Kies de workshop die bij jou past
1. WORKSHOP – VAN SYSTEEMDENKEN NAAR MENSDENKEN door Anne Vrieze, directeur van de WWZ Academie en auteur van het boek Gezond Verstand in het Sociale Domein
We willen graag kwetsbare mensen ondersteunen, maar in Nederland zijn er allemaal systemen, wetten en regels bedacht om te controleren dat voorzieningen alleen gaan naar mensen die daar recht op hebben. Als een zorgvraag niet precies past binnen de regels dan denken we vaak dat die regels te weinig ruimte bieden. Niets is minder waar: Wetgeving biedt vaak veel ruimte, het is maar net hoe je die ruimte zoekt en vindt. Waar het immers om gaat is dat mensen zich geholpen voelen en verder kunnen met hun leven zonder al teveel problemen. Met deze workshop laat Anne Vrieze zien hoe je mensen optimaal kunt ondersteunen om dat te bereiken.
2. WORKSHOP – WERK MAKEN VAN HET REGIEVOEREN OP SAMENWERKINGSVERBANDEN door Drs. Mirjam van Drimmelen, oprichter van Sterke Schakels en auteur van Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden.
Het ochtendprogramma heeft je inzicht gegeven in het belang van regievoering op samenwerkingen. Tevens dat de manier waarop je regie voert bepalend is voor het succes ten behoeve van de bestaanszekerheid van kwetsbare mensen. Partijen de zich inzetten om de maatschappelijke achterstand aan te pakken, zijn gebaat bij een procesmatige manier van regievoeren. In deze workshop maak je kennis met een visie en een methode die je helpen complexe interne of externe samenwerkingsverbanden te verkennen, in te richten en duurzaam te ontwikkelen.
3. WORKSHOP – NIEUWE ORGANISATIEVORMEN door Baudouin Knaapen, adviseur bij WijkAdvies
Een werkgroep heeft onder leiding van Baudouin Knaapen heeft een jaar lang gewerkt aan scenario’s en passende organisatievormen om de toename van het aantal kwetsbaren aan te kunnen.
4. WORKSHOP – KWETSBAARHEID ONDER CONTROLE door Eric Edens, veranderaar bij AlterEdens en Perron2030 en voorzitter van de landelijke werkgroep
Onder leiding van Eric Edens heeft de werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid gedurende een jaar lang gewerkt aan de wijze waarop we met elkaar nieuwe organisatievormen en -werkwijzen kunnen bedenken om kwetsbaarheid terug te dringen en hoe we de daardoor toenemende werkdruk bij professionals kunnen beheersen. In deze workshop krijg je inzicht in die organisatievormen en werkwijzen aan de hand van verschillende scenario’s vertaald naar de eigen praktijk.
14.45AFSLUITING, SAMENVATTING EN VOORUITBLIK
We vatten de inhoud van de workshops samen en bespreken wat we hebben bereikt. Wil je komend jaar meer weten en leren? Sluit je dan aan bij een van de commissies, denk mee over het volgende event of deel je kennis via de website.

Zij nemen ook deel

Heb jij te maken met kwetsbare burgers, leefbaarheid, veiligheid, zorg binnen jouw organisatie? Of wil je gewoon meer weten over hoe je van een maatschappelijk probleem een kans maakt? Ontmoet:

 • de andere leden van GemeentenNL
 • managers, teamleiders, coördinatoren, regisseurs en hoofden sociaal domein, jeugdzorg, wonen, burgerzaken, klantenservice
 • beleidsadviseurs van gemeenten, publieke uitvoeringsorganisaties, woningcorporaties en zorg
 • bestuurders, directie en toezichthouders
 • coördinatoren, adviseurs, programmamanagers
 • kennisinstituten, wetenschappers, adviseurs en marktpartijen met kennis van het thema

De volgende organisaties zijn aanwezig

Movisie, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), Divosa, ANBO, Zelfregie.nl, Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Meld je aan

Ben jij of is jouw organisatie lid van GemeentenNL? Dan kun je gratis deelnemen. Nog geen lid? In dat geval betaal je voor eenmalige toegang.

Inschrijfformulier

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.