Event Dilemma’s in duurzaamheid

Werkgroep Duurzame Wijken 2020/21

Bij de verduurzamingsopgave sta je voor dilemma’s. En toch moet je verstandige keuzes maken, maar hoe doe je dat? En hoe maak je de doorontwikkeling naar wijkniveau, die je al over 2 jaar rond moet hebben? Tijdens deze kennissessie staan de dilemma’s die je tegenkomt centraal en bespreken we de oplossingen die anderen daarvoor gevonden hebben.

Datum en plaats

12 november 2020
Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen te Rotterdam

Prijs

€595,- exclusief BTW
(gratis voor leden en genodigden)

Deelnemers

Er is plek voor maximaal 40 deelnemers. Op dit moment zijn er nog 12 plekken beschikbaar.
Aanmeldingen ontvingen wij van diverse gemeenten (o.a. Amsterdam, BAR-organisatie, Dronten), woningcorporaties (o.a. Woonforte, Staedion, Area) en marktpartijen (o.a. Metafoor, Innodeen).

Wat je kunt verwachten

Investeer je in wijken en woningen die je over 20 jaar weer sloopt om nu te voldoen aan de CO2-afspraken? Kies je voor warmtepompen terwijl bewoners daar niet blij mee zijn maar je stakeholders wel? En hoe verantwoord je beslissingen waar de meningen achteraf verdeeld over zullen zijn?  Tijdens deze bijeenkomst bespreek je de belangrijkste duurzaamheidsdilemma’s en hoe je daarmee om kunt gaan. Welk dilemma heb jijzelf?

Programma en sprekers

TIJD ONDERWERP
Opening en welkom door Margriet Drijver
Margriet is boegbeeld van de Renovatieversneller en daarvoor bestuurder van 7 verschillende woningcorporaties.
Ontwikkelingen, dilemma's en oplossingsrichtingen door Sven Ringelberg (programmaleider duurzaam, gemeente Rotterdam)
Sven Ringelberg vertelt onder meer over zijn no-regret-onderzoek, de samenwerking met gemeenten en de toekomstige ontwikkelingen waar we vandaag al een antwoord op moeten hebben.
Bouwmethode en manier van denken voor het hedendaagse en toekomstige wonen door Ala Hussin (business director bij Rockwool)
Bewoners stellen in de hedendaagse samenleving hele andere eisen aan het wonen en dus aan woningen. Bewust en onbewust. Demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen in vorm en formaat van huishoudens, persoonlijke behoeften en regelgeving hebben daar enorme invloed op. De huidige bouwmethoden sluiten hier niet altijd op aan en zijn vaak gericht op maar een klein deel hiervan. Daarom is een nieuwe bouwmethode ontwikkeld waarbij de gedachten en behoefte van de bewoner als basis is genomen.
Pauze met koffie en thee
Discussie aan 4 tafels
Met elkaar oplossingen bedenken voor de 4 belangrijkste dilemma's. Wat kun je doen, wat doen anderen, welke praktische voorbeelden kennen we en hoe kom je tot een gemeenschappelijke visie en aanpak.
Kick-off nieuwe werkgroep
De nieuwe werkgroep gaat aan de slag met een vraagstuk over het verduurzamen van vastgoed. Leden komen gedurende een jaar eens in de 3 maanden 2 uur bij elkaar en bedenken een nieuwe integrale aanpak, methode of techniek om vastgoed te verduurzamen. Tijdens de kennissessie van 2021 presenteren zij hun resultaten.
Afsluiting met drankje en hapje

De dilemma’s

Tijdens de bijeenkomst discussiëren we aan 4 verschillende tafels over over de 4 belangrijkste dilemma’s waar je mee te maken hebt. Aan elke tafel nemen deelnemers vanuit collega-corporaties, gemeente, bouw, advies en financiering plaats. Op die manier behandelen we elk dilemma vanuit verschillende invalshoeken en werken we gezamenlijk aan oplossingen. En we bespreken wat we zelf kunnen doen of juist van de ander verwachten.

De 4 dilemma’s die we bespreken zijn:

  1. betaalbaarheid versus duurzaamheid
  2. koploper zijn versus volger zijn
  3. kosten versus waardeopbouw circulariteit
  4. belangen van bewoners versus routekaart CO2-neutraal 2050

Heb jij daar een mening over en wil je meepraten met collega’s en wellicht anderen overtuigen?

Zij doen ook mee

Als je te maken hebt met verduurzaming, CO2-neutraliteit, klimaat of bewonersbeleid in jouw gemeente dan is deze kennissessie echt iets voor jou. Ook als je gewoon meer wilt weten over hoe je omgaan met de belangrijkste dilemma’s ben je natuurlijk welkom. We doen dit met en voor elkaar. Ontmoet:

  1. vastgoedmanagers, assetmanagers, portefeuillemanagers
  2. duurzaamheidsmanagers
  3. projectleiders, ontwikkelmanagers
  4. strategen, beleidsadviseurs
  5. bestuurders, directieleden, toezichthouders
  6. managers en medewerkers van andere organisaties zoals woningcorporaties, kennisinstituten, onderwijs en markt

Meld je aan

Ben jij of is jouw organisatie lid van GemeentenNL? Dan kun je gratis deelnemen. Nog geen lid? In dat geval betaal je voor eenmalige toegang.

Inschrijfformulier