Online Basistraining WMO 2015

basistraining WMO GemeentenNL

Wat je leert

Na deze training ben je op de hoogte van de hoofdlijnen het stelsel van wonen, zorg en welzijn. Je kent de (on)mogelijkheden die er binnen de WMO zijn die voor jou van belang zijn.  Je leert hoe je de lokale verschillen kunt ontdekken en hoe je hiermee om kunt gaan. Wanneer moet iemand verhuizen of kan er toch een traplift geplaatst worden? Wanneer is de woningaanpassing nou eigenlijk voor rekening van de gemeente en wanneer voor de corporatie? Wie zorgt voor de opslagruimte voor de scootmobiel? Waarom krijgt de inwoner die overlast veroorzaakt in de wijk geen begeleiding? Hoeveel eigen bijdrage moet de huurder betalen? En natuurlijk is er ruimte om met je casussen aan de slag te gaan!


Prijs

€595,- exclusief BTW
✔ Inbegrepen in lidmaatschap

Locatie

Volg deze training live via je computer of achteraf via de kennisbank voor leden

Datum

15 april 2021


Toelichting en achtergrond

Binnen de landelijke wet WMO heeft iedere gemeente de ruimte om het beleid op een eigen lokale manier in te vullen. De gemeente heeft de regierol en is daarmee een belangrijke partner. De WMO gaat niet alleen over de mensen die zorg nodig hebben, de WMO gaat over de hele (participatie) samenleving. Het is belangrijk om de inhoud en reikwijdte van de WMO te kennen zodat je als gemeente weet wat er wel en niet kan.  Door de begrippen en terminologie te kennen weet je hoe er vanuit de gemeente gedacht en gehandeld wordt en waarom dat gebeurt.


Waarom deelnemen?

Gemeenten en woningcorporaties geven beiden op hun eigen manier de participatiemaatschappij vorm. Iedereen mag mee doen. We willen allemaal zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als we zorg nodig hebben. Bewoners willen een goede woning in leefbare wijken, waar het fijn wonen en leven is. Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning voeren gemeenten de regie, zij bepalen wat wel en niet kan. Daarom is het belangrijk dat je als medewerker van de gemeente weet wat de (on)mogelijkheden zijn van de WMO 2015.


Programma

TIJD ONDERWERP
09.30 Inhoud van de WMO 2015, inclusief de terminologie
De ‘kanteling’ in het kader van de WMO

Hoofdtaken van de gemeente

Relatie met andere wetten

Relatie met corporaties

Persoonsgebonden budget

Woningaanpassingen

Vervoersvoorzieningen

Vormgeving in de praktijk (sociale wijkteams)

Bijzondere bijstand en de WMO

Financiële aspecten van de WMO
Laatste ontwikkelingen
Tips en handvatten
12.30 Einde

Voor wie?

Je bent werkzaam in het sociaal domein en betrokken bij de uitvoering van de WMO. Ook als je geïnteresseerd bent om met de Wmo aan de slag te gaan, is deze training een goede keuze.


Meld je aan

Ben jij of is jouw organisatie lid van GemeentenNL? Dan kun je gratis deelnemen. Nog geen lid? In dat geval betaal je voor eenmalige toegang.

Inschrijfformulier