Training Aan de slag met de nieuwe Omgevingswet

Wat je leert

Na deze training weet je hoe de nieuwe wetgeving is ingericht, op welke onderdelen en in hoeverre de nieuwe regelingen zowel procedureel als materieel een wijziging inhoudt ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving, welke procedures er gaan gelden en hoe daarop eventueel nu al kan worden ingespeeld.

Toelichting en achtergrond

Er wordt momenteel volop gewerkt aan de Omgevingswet. Deze stelselwijziging in het omgevingsrecht wordt wel gezien als één van de grootste wetgevingsoperaties in de geschiedenis van Nederland. Beoogd is een nieuwe wet waarin 26 wetten uit het huidige omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuur etc.) moeten opgaan. De meer dan 120 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent, worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige omgevingsrechtelijke ministeriële regelingen. De gevolgen voor de praktijk zijn groot.

Waarom deelnemen?

De nieuwe Omgevingswet gaat naar verwachting in 2021 in. In je functie is het van belang dat je goed bent voorbereid op de komst van deze nieuwe wet.  Deze training behandeld in 1 dag alle relevante informatie die je nodig hebt om je werk goed te kunnen blijven doen.

 

Programma

TIJD ONDERWERP
09.30 Kenschets huidige omgevingsrecht
Toepassingsgebied nieuwe Omgevingswet
Instrumenten binnen de Omgevingswet (Omgevingsvisie, Programma, Decentrale Regels (omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening), Algemene Rijksregels, Omgevingsvergunning, Projectbesluit)
Aanvullingswetten (Bodem, Geluid, Grondeigendom, Natuur)
Procedures
Rechtsbescherming
Handhaving
Nadeelcompensatie
Overgangsrecht
Digitaal Stelsel Omgevingswet
Einde

Voor wie?

Alle medewerkers bij de gemeente, provincie of waterschap die  met vastgoedvraagstukken in aanraking komen, in het bijzonder als het gaat om omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.

Prijs

€ 425,- exclusief BTW
✔ Inbegrepen in lidmaatschap

Locatie

Utrecht

Datum

Donderdag 7 februari 2019
Donderdag 12 december 2019

Meld je aan

* verplicht veld