Werkgroep Datastrategie

Werkgroep Datastrategie

Elke gemeente krijgt steeds meer met data te maken en toont initiatieven om datagedreven te willen werken. Maar hoe haal je waardevolle inzichten uit data en welke data zijn nu echt relevant? Het begint met het uitstippelen van je koers.

Analyse

Uit het door GemeentenNL in 2020 gehouden onderzoek onder alle gemeenten blijkt dat 1 op de 3 een duidelijk omschreven doel heeft voor het verzamelen van data. Tegelijk neemt de invloed en afhankelijkheid van goede data toe en zien we met elkaar grote kansen voor allerlei toepassingen.  Dezelfde ontwikkeling zien we in artikelen en leesgedrag op de website van GemeentenNL, gesprekken met leden, opinie van experts en ontwikkelingen in andere sectoren.

Probleemomschrijving

De belofte die de toename van data voor gemeenten inhoudt is lastig te benoemen maar wordt wel als heel groot gezien. Het leidt er onder meer toe dat op veel afzonderlijke plekken experimenten plaatsvinden om eerst maar eens te ontdekken wat je allemaal met data kunt doen.

Er is twijfel over de kwaliteit van de data waarmee de gemeente moet werken. Die kwaliteit hangt nauw samen met het doel waarvoor je het wilt gebruiken. Immers, voor het ene doel is een bepaalde dataset zeer geschikt maar voor een ander doel is dezelfde set volstrekt ontoereikend.

De eerste opgave/uitdaging is daarom de strategie: wat wil je bereiken en wat heb je daarvoor nodig? De tweede uitdaging is dat er geen ‘one-size-fits-all’ strategie kan bestaan, ‘er leiden meer wegen naar Rome’. Tot slot, de derde uitdaging zijn de voorwaarden voor een succesvolle strategie en aanpak.

Gevolgen van het probleem

Als de gemeente niets doet aan de uitdagingen en dus geen datastrategie ontwikkelt dan zijn er 3 gevolgen:

  1. ontstaan van data-eilanden
  2. verspilling van data
  3. governance issues

Oplossingsrichtingen

Met data kun je in principe alle kanten uit. Datzelfde geldt voor strategieën. Het is daarom de kunst om de oplossing te zoeken in een strategie, de doelen en de aanpak die bij jouw unieke gemeente past. En daarom is het nodig om te bepalen voor welk type gemeente (of beleidsveld) welke datastrategie succesvol is. Zo voorkomen we dat we 1 algemeen toepasbare strategie voor alle gemeenten bedenken, maar bieden we handvatten om een succes te maken van je eigen datastrategie.

Opdracht

Bedenk binnen 1 jaar welke datastrategie bij welk type gemeente past. Maak daar een overzicht van, werk de strategieën kort uit en benoem de criteria op basis waarvan de keuzes zijn gemaakt.

Deelnemers en voorzitter werkgroep

Om tot een integrale aanpak te komen vormen we een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren: gemeenten, advisering, kennisorganisaties, data science en marktpartijen. Aangemeld zijn inmiddels de gemeenten Den Haag, ‘s-Hertogenbosch, Emmen, Eersel, Hendrik-Ido-Ambacht, Brunssum, Maastricht, Hoorn, Bernheze, Haarlemmermeer, Waalre, Oude IJsselstreek, Den Helder, Brielle, Heerhugowaard en RPA Noord-Holland Noord.

GemeentenNL heeft Renee Musch, senior consultant bij MvR & Partners, gevraagd het voorzitterschap van de werkgroep op zich te nemen.

Werkwijze

Vanaf 26 juni 2020 komt de werkgroep bij elkaar 1x per kwartaal gedurende 2 uur via videoverbinding of op locatie. Zij wordt daartoe uitgenodigd door de voorzitter. Deelnemers hebben zich vooraf goed voorbereid en zaken uitgewerkt.

Presentatie resultaten

De werkgroep presenteert haar bevindingen op het podium tijdens het digital event van GemeentenNL. Voor dat event zijn alle deelnemende gemeenten en leden van GemeentenNL uitgenodigd. Tussentijds publiceert GemeentenNL elk kwartaal over de voortgang.

Meer informatie en aanmelden

Heb je interesse om deel te nemen aan deze werkgroep? Reageer dan per e-mail. Vermeld wat je relevante achtergrond is en waarom je mee wilt doen aan de werkgroep Datastrategie.