Commissies en Werkgroepen

werkgroepen GemeentenNL

Handen uit de mouwen

In een werkgroep werk je gezamenlijk aan een oplossing voor een probleem waar de hele sector tegenaan loopt. Want samen bereiken we veel meer dan alleen. Het probleem sluit naadloos aan bij het jaarprogramma voor leden en is verbonden aan één of meer van de volgende thema’s: Digitaal, Ruimte of Sociaal Domein.

Commissies hebben een meer permanent karakter. De leden daarvan signaleren de belangrijkste ontwikkelingen en vertalen die naar de gemeentelijke praktijk. Die kennis delen zij tijdens bijeenkomsten en publicaties met de leden van GemeentenNL. Zo is bijvoorbeeld de Maatschappelijke Commissie hard op weg om nieuwe oplossingen voor het tegengaan van eenzaamheid uit te rollen en zorgt de Ruimtelijke Commissie ervoor dat zij gemeenten, bouwers, woningcorporaties en zorgorganisaties betrekt bij de doelstellingen op het gebied van huisvesting en verduurzaming.

Aanpak

We bespreken met elkaar de achtergronden, de problematiek, de gevolgen en de oplossingsrichtingen. De commissies en werkgroepen komen gedurende het  jaar meerdere keren bijeen. Via de mediakanalen van GemeentenNL wordt verslag gedaan over de voortgang, zodat ook de hele sector betrokken raakt en de groep van input kan voorzien. De commissies en werkgroepen zijn een initiatief van GemeentenNL, om naast kennisdeling en netwerken ook gezamenlijk aan de slag te gaan.

Samenstelling

Een GemeentenNL commissie of werkgroep bestaat uit 10 tot 12 deelnemers en staat onder leiding van een deskundige voorzitter. De samenstelling is per definitie multidisciplinair. We combineren kennis vanuit verschillende disciplines zoals gemeente, zorg, wonen, wetenschap, advies, bestuur om grootse doelen te bereiken.

Achtergrond

GemeentenNL onderscheidt verschillende toekomstscenario’s voor gemeenten. Elk scenario moet bijdragen aan de gemeente van de toekomst, een gemeente die wendbaar en flexibel meegroeit met wat nodig is voor haar burgers. En die zorgt voor een thuis voor iedereen in 2030. Welke invalshoek de gemeente kiest, hangt af van de wensen en ontwikkelingen in de omgeving en de ambities en mogelijkheden van de gemeente zelf. De commissies en werkgroepen van GemeentenNL sluiten aan bij de toekomstscenario’s.